Žilpamūšio kaimo biblioteka

Žilpamūšio kaimo biblioteka

Vileišių g. 10, Žilpamūšio k., Pasvalio r., LT–39440   
El. paštas    
Facebook paskyra: https://www.facebook.com/zilpamusio.biblioteka3/  

Bibliotekos tarnautoja: DAINA GOŠTAUTIENĖ

DARBO LAIKAS:
Pirmadienis–penktadienis 14.00–18.00 val.
Poilsio dienos: šeštadienis, sekmadienis.

APTARNAUJAMAS MIKRORAJONAS: Burgėnai, Puodžiai, Rojūnai, Sokai, Šunkiškiai, Vileišiai, Žilpamūšis.  

APIE BIBLIOTEKĄ:
    Priešais seno Žilpamūšio dvaro sodybą ir tyvuliuojantį tamsiu vandeniu tvenkinį, pasipuošusį didžiuliu buvusių mokyklos mokinių sodintu rožynu, o už nugaros apgaubta šimtamečių medžių šilo ir gražaus Mūšos upės vingio, jau nebeveikiančios mokyklos pastato gale yra įsikūrusi  Žilpamūšio kaimo biblioteka – jaukus, visiems atviras ir prieinamas kultūros, švietimo ir informacijos centras.
    Žilpamūšio kaimo bibliotekos pradžia  – pokario metais įsteigtas klubas –skaitykla Puodžių kaime. Sustambinus ūkius, 1952-aisiais Sokų dvaro valgomajame įsteigta biblioteka su keliais šimtais knygų ir laikraščių. Bibliotekoje pradėjus dirbti Juozui Strelčiūnui, jos veikla pagyvėja, vyksta parodos, garsiniai skaitymai, rengiamos skaitytojų konferencijos, literatūros vakarai, knygų aptarimai. Kolūkio darbuotojų susibūrimo vietose statomos kilnojamos bibliotekėlės, kuriose kas mėnesį keičiamos knygos. 1954 metų duomenimis Sokų bibliotekoje  buvo virš 220 skaitytojų. 1955 m. Sokų kaimo biblioteka pirmavo rajone, semtis darbo patirties atvykdavo kitų rajono bibliotekų darbuotojai, knygų fondą tuo metu jau sudarė apie 4500 vienetų spaudinių.
    1976-aisiais į biblioteką ateina dirbti Ona Gaidelionienė, šioje bibliotekoje išdirbusi 37 metus. Per tą laiką biblioteka perkelta į kultūros centrą Žilpamūšio kaime (1983 m), įkurtas vaikų kampelis su žaisloteka. Dėka užsimezgusių ryšių su žemiečiu dailininku Petru Rauduve, skaitykloje atidaryta nuolat veikianti jo grafikos darbų paroda, sukurtas bibliotekos ekslibrisas. Vėliau P. Rauduvė sukūrė ekslibrisus visoms rajono bibliotekoms.
    2005 m. gruodžio 1 d. biblioteka įsikuria Žilpamūšio pagrindinėje mokykloje ir sujungiama su mokyklos biblioteka. Veikia abonementas, skaitykla, žaisloteka. Perkelta ir iki šiol tebeveikia Petro Rauduvės grafikos darbų paroda. 2008 metais bibliotekoje įkuriama viešoji interneto prieiga (VIPT). Yra 5 kompiuterizuotos darbo vietos skaitytojams, televizorius, spausdintuvas.
Bibliotekoje vyksta įvairūs renginiai, edukaciniai užsiėmimai vaikams, organizuojamos parodos, teikiamos knygnešystės paslaugos.
    Kiekvienais metais, gegužės mėnesį, biblioteka dalyvauja tame pačiame buvusios mokyklos pastate įsikūrusių kultūros namų rengiamuose poezijos skaitymuose „Žydintys žodžiai“. Skaitymų iniciatorė – kraštotyrininkė, poetė Janina Katauskienė. Į juos suvažiuoja Kaimo rašytojų sąjungos nariai ir kiti poetai. Jie dovanoja bibliotekai savo poezijos knygų. Taip pat čia galima rasti Pasvalio rajono literatų klubo „Užuovėja“ leidinių.
    Žilpamūšio kaimo biblioteka bendradarbiauja su PKC  Žilpamūšio skyriumi, Žilpamūšio kaimo bendruomene, Žilpamūšio daugiafunkciu centru, Saločių seniūnija.
Paslaugos

NEMOKAMOS PASLAUGOS:

  • Spaudinių išdavimas į namus ir vietoje.
  • knygnešystės paslauga (spaudiniai į namus neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms).
  • Atsakymai į skaitytojų užklausas.
  • Informacijos paieška.
  • Naudojimasis kompiuteriu ir internetu.
  • Gyventojų kompiuterinio ir informacinio raštingumo mokymai.
  • Renginių, edukacinių užsiėmimų ir parodų organizavimas.

MOKAMOS PASLAUGOS:

  • Dokumentų kopijavimas, skenavimas, spausdinimas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-28Galerija