Įgyvendinami


„Knygos kelias: nuo knygnešių iki modernios bibliotekos“, 2022 m.

Projekto tikslas: Aktualizuoti ir įprasminti Pasvalio krašto knygnešystės bruožus, žymiausius krašto rašytojus, Pasvalio M. Katiliškio viešąją biblioteką ir jos padalinius, sukuriant inovatyvų kultūrinį maršrutą. Projekto rezultatas – tradicinėmis bei moderniomis informacinėmis priemonėmis, kūrybiškai ir inovatyviai populiarinama Pasvalio krašto kultūra bei knygos raidos kelias. Bus sukurtas kultūrinis maršrutas, kuris atkartodamas knygnešių kelius, pasakotų ir pristatytų žymiausių krašto knygnešių, rašytojų ir autorių veiklą, supažindintų su Pasvalio krašto kultūriniu, rašytiniu palikimu ir šiandien šį palikimą populiarinančiomis bibliotekomis. Įgyvendinus projekto veiklas bus prisidedama prie bendruomenės ugdymo, kultūros, informacijos, patriotiškumo, pilietiškumo, pažinimo poreikių tenkinimo ir efektyvumo užtikrinimo, kartu bus pagerintas bibliotekoje sukauptos vertingos kraštotyrinės informacijos prieinamumas ir sklaida. Sukurtas maršrutas prisidės prie kultūrinio turizmo vystymo, praplės regiono turizmo sezoną, bus pritaikytas prie šiandieninių virtualaus turizmo išraiškų.

Projekto veiklos:

1. Sukurti interaktyvų maršrutą „Knygos kelias: nuo knygnešių iki modernios bibliotekos“. Maršrute bus apjungtos penkios pagrindinės vietovės: Pasvalys, Pumpėnai, Joniškėlis, Vaškai, Saločiai. Keliaujant čia ėjusių knygnešių keliais, supažindinsime su žymiausiais – P. Šėmbeliu, K. Ceplinsku, J. Mockūnu, K. Gumbelevičiumi, G. Petkevičaite - Bite ir kitais. Maršrute svarbų vaidmenį atliks dabartinė Pasvalio biblioteka ir jos pagrindiniai padaliniai (Jurgenų, Pumpėnų, Pušaloto, Joniškėlio, Vaškų, Saločių, Paješmenių, Krinčino, Ustukių). Remiantis bibliotekose sukauptu kraštotyros lobynu, maršrute bus pažymėtos žymių Pasvalio krašto rašytojų, asmenybių (Mariaus Katiliškio, Bernardo Brazdžionio, Kazio Sajos, Jono Mikelinsko, Vytauto Misevičius, Vandos Zaborskaitės ir kitų) atminimo vietos.

2. Surengti konferenciją – diskusiją, bendradarbiaujant su kraštotyros, istorijos ekspertais, knygnešystės bei jos sąsajų su dabartine biblioteka tematika, kartu pristatyti naujai sukurtą interaktyvų maršrutą. Renginio dalyviai: Danguolė Abazoriuvienė, Bronislava Lapinskaitė, Gražvydas Balčiūnaitis.

3. Parengti informacinį lankstinuką pristatantį naujai sukurtą interaktyvų maršrutą, trumpai pateikti ką juo keliaujant bus galima pamatyti, sužinoti.

Projekto tikslinė grupė: Pasvalio krašto, Panevėžio regiono bei visos Lietuvos bendruomenė, užsienyje gyvenantys žmonės, besidomintys Pasvalio krašto kultūriniu palikimu ir dabartimi.

Projekto pradžia 2022 m. liepos 1 d., projekto pabaiga 2022 m. lapkričio 30 d.

Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Pasvalio rajono savivaldybės.

Projekto biudžetas – 5000 Eur.
„Turiningi vasaros atradimai: tobulėjų, susipažįstu, bendrauju“, 2022 m.

Projekto tikslas sukurti kultūrinių vasaros užsiėmimų ciklą vaikams, taip skatinti jų kultūrinį tobulėjimą, užtikrinti turiningą laisvalaikį, skatinti jaunimo socialinius įgūdžius.

Uždaviniai:

  1. Sukurti įtraukiančių kultūrinių ir aktyvių užsiėmimų bei edukacinių programų visumą, įvairaus amžiaus vaikams bei jaunimui;
  2. Skatinti vaikų ir jaunimo užimtumą vasaros laikotarpiu, surengiant užsiėmimus gamtoje, Pasvalio mieste;
  3. Naujoms veikloms užtikrinti vaikų, jaunimo kultūrinį ir socialinį vystymąsi, įtraukiant socialiai pažeidžiamas grupes.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. liepos mėnuo.

Projektas finansuojamas Pasvalio rajono savivaldybės, 300 Eur.

„Sužinok, tobulėk, stiprėk“, 2022 m.

Projekto tikslas – skleisti kultūrą, skatinti Pasvalio miesto ir rajono jaunimo fizinį aktyvumą, sveiką gyvenseną, pasitelkiant įtraukiančias fizines bei kultūrines veiklas, apjungiant tiek socialiai pažeidžiamų grupių, tiek nepažeidžiamų grupių jaunimą.

Projekto tikslui pasiekti bus organizuojamas trijų aktyvių edukacinių-šviečiamųjų renginių ciklas, vyksiantis rugpjūčio mėnesį. Projekto metu bus surengtas kultūrinis žygis Pasvalys – Žadeikiai, draugiškos krepšinio varžybos, susitikimas su sveikos gyvensenos ekspertu, treneriu A. Pauliukevičiumi.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. rugpjūčio mėnuo.

Projektas finansuojamas Pasvalio rajono savivaldybės, 700 Eur.

Projektas „...mano gimtinė yra tik pasaulio pati pradžia“ (Jonui Mikelinskui – 100), 2022 m.
Projektas skirtas rašytojo, prozininko ir eseisto, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, Pasvalio krašto Garbės piliečio Jono Mikelinsko (1922- 2015) 100-osioms gimimo metinėms pažymėti.

Projekte numatytų reginių formos įvairios, nes su J. Mikelinsko asmenybe ir kūrybiniu palikimu siekiama supažindinti skirtingo amžiaus, išsilavinimo bei įvairių socialinių grupių žmones. Tam pasitarnaus:
•    Šventiniai renginiai su Pasvalio „Klėties“ teatro aktorių teatralizuotu J. Mikelinsko prozos kūrinių pristatymu ir susitikimu su rašytojo seserimi Paule Mikelinskaite. Renginiai vyks netradicinėje erdvėje – miesto aikštėje šalia viešosios bibliotekos bei kitąmet 100 metų jubiliejų minėsiančioje Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje, kurioje rašytojas mokėsi.
•    Psichoterapeutės dr. Jūratės Sučylaitės vedami biblioterapijos užsiėmimai, padedantys žmogui augti, įgyti naujų intelektualių ir dvasinių galių, padedantys sveikiau jaustis, realizuoti turimus, bet paties žmogaus dar neatrastus ir nerealizuotus gebėjimus. Biblioterapijos kūrybinėse dirbtuvėse bus mokomasi lėtojo skaitymo ir gilesnio susimąstymo apie būtį. Kūrybinės dirbtuvės bus skiriamos dabartinės gyvenimo valandos ir gyvenamosios aplinkos atradimui. Kas yra bendra dabartyje ir vaikystės, paauglystės metų valandose, kai mokėmės svajoti? Ar mokykla, apie kurią rašė Jonas Mikelinskas, yra tik istorija? Kokio gyvybės vandens kiekvienas atsinešam.
•    Kilnojamoji nuotraukų ir dokumentų paroda, išsamiai atspindinti turiningą rašytojo gyvenimą bei kūrybą. Ji bus eksponuojama renginių metu ir, nustatytą laiką, – Pasvalio miesto Vytauto Didžiojo aikštėje bei Saločių Antano Poškos pagrindinėje mokykloje, kurioje rašytojas kurį laiką mokytojavo. J. Mikelinskui skirtą kilnojamą parodą bus siūloma eksponuoti įvairių Lietuvos regionų viešosiose bibliotekose.
•    Virtualus J. Mikelinsko asmenybės ir kūrybinio paveldo pristatymas, tapsiantis ir kultūrinio turizmo traukos tašku Pasvalio krašte – interaktyvaus terminalo, esančio J. Mikelinsko bibliotekos patalpose, programinės įrangos sukūrimas (pats kompiuterinis įrenginys bibliotekoje yra). Terminale numatyta sukurti virtualią ekspoziciją, pristatančią rašytojo biografiją ir kūrybos paveldą.
•    Vaizdo filmas, skirtas rašytojo atminimui, sudarytas iš nuotraukų, atspindinčių rašytojo gyvenimo ir kūrybos kelią, prof. aktoriaus įgarsintos kūrybos ištraukų, rašytojo pasisakymų citatų, pagyvintas rašytojo įsitikinimus, pomėgius, gyvenimo būdą atspindinčiu muzikiniu takeliu. Jis bus transliuojamas ir renginių metu per bibliotekos informacinius ekranus, ir socialiniuose tinkluose, ir bibliotekos interneto svetainėje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. kovo 1 – lapkričio 30 d.
Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos, 4875 Eur.
Projektas „Istorijų pasakojimas – teatras galvoje“, 2022 m.
Projekto idėja – tobulinti lėlių teatro studijos „Kaukutis“ paslaugas, didinti mėgėjiško lėlių teatro profesionalumą bei kultūrinį vaidmenį Pasvalio krašto ir Panevėžio regiono bendruomenėse, siekiant prisidėti prie visuomenės kultūrinės savimonės formavimo, meno prieinamumo didinimo, bei skatinimo dalyvauti kultūrinėje veikloje. Tam pasitelkta vieną prieinamiausių meno rūšių paaugliams – istorijų pasakojimai. Istorijų pasakojimo pagalba galima prieinamai,
emocionaliai ir vaizdingai supažindinti jaunus žmones ir su knyga, ir su rašytojais, jų kūryba ir kūrinių personažais ir skatinti juos pačius kurti įvairiausias istorijas.

Projekto veiklos:
1. Kultūrinė edukacinė veikla.
1.1. Susitikimas su profesionalia istorijų pasakotoja Milda Varnauskaite: istorijų ieškojimas, rinkimas ir jų sakytinis pasakojimas.
1.2. Istorijų pasakojimo dirbtuvės moksleiviams. Veda profesionali istorijų pasakotoja Milda Varnauskaitė.
1.2. Patirties dalijimosi seminaras „Istorijų pasakojimo diena“. Gimnazijų ir mokyklų jaunuoliai pasakoja pasirinktas arba savo sukurtas istorijas. Mokytoja Regina Grubinskienė apibendrina sukurtas istorijas.
2. Kūrybinė veikla: spektaklio pagal gimnazistų sukurtą istoriją pastatymas.
2. 1. Spektaklio pristatymas bibliotekose ir švietimo įstaigose.
3. Pažintinė veikla „Neįprastos pamokos“:
3.1. Susitikimas su Lietuvos režisiere, scenografe ir aktore, netradicinės menininkų grupės „Stalo teatras“ įkūrėja, daiktų arba objektų teatro pradininke Lietuvoje – Saulę Degutyte-Šiekšteliene. Pasaka „Kaip žvejys į dangų ėjo“.
3.2. Vaizduotės lavinimo užsiėmimas šeimoms. Kūrybinės vaizduotės ir skaitymo dirbtuvės.
3.3. Seminaras apie istorijų pasakojimą, lektorė profesionali istorijų pasakotoja Milda Varnauskaitė.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. kovo 1 – lapkričio 30 d.
Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos, 4000 Eur.
Projektas „Kvapų ir ramybės mokykla“, 2022 m.

Pasvalio atviro jaunimo centro projektas

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programos „Atvirų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimas 2022 m.“ projektas „Kvapų ir ramybės mokykla“.

Projekto tikslas – 14–29 metų amžiaus Pasvalio krašto jaunuolių, dėl neigiamų išorės veiksmų patiriančių stresą, įtampą bei pasižyminčių padidėjusiu agresyvumu ar psichologiniu pažeidžiamumu, psichologinės sveikatos saugojimas ir gerinimas, didinant psichosocialinių paslaugų plėtrą.

Projekto biudžetas – 15,577.40 EUR

Projekto vykdymo terminai: 2022.01.01 – 2022.12.31.

Projektą finansuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.