Namišių kaimo biblioteka

Namišių kaimo biblioteka

Eglių g. 1, Namišių k., Pasvalio r., LT-39401
El. paštas
Facebook paskyra: https://www.facebook.com/Namišių-krašto-bendruomenė-455768717932771

Vyresnioji bibliotekininkė: ALVITA BRAZAUSKAITĖ-VELMUNSKIENĖ

DARBO LAIKAS:
Pirmadienis, trečiadienis 10.30–17.00 val.
Pietų pertrauka 14.30–15.00 val.
Antradienis, ketvirtadienis 9.00–13.00 val.
Poilsio dienos: penktadienis, šeštadienis, sekmadienis

APTARNAUJAMAS MIKRORAJONAS: Namišiai, Manikūnai, Velžiai, Deveitoniai, Mitrišiūnai.

APIE BIBLIOTEKĄ:
    1951 metų duomenimis Namišiuose jau veikė klubas-skaitykla su keliomis dešimtimis knygų ir periodinių leidinių. Pirmasis jo vedėjas buvo Mykolas Banys. 1969 m. įkurta viešoji biblioteka. Ji ne vienerius metus glaudėsi Namišių kolūkio administraciniame pastate. Atkūrus nepriklausomybę, 1996 m. biblioteka perkelta į Namišių pradinės mokyklos patalpas. Viena ilgiausiai bibliotekoje dirbusių bibliotekininkių (iki 1996-ųjų) – Genovaitė Dobrodiejūtė–Jasėnienė. Ją pakeitęs Stasys Butkus bibliotekoje darbavosi 21 metus ( iki 2017 m.).
    2008 metais bibliotekoje atidarytas Viešasis interneto prieigos taškas (VIPT), bibliotekos lankytojai galėjo naudotis nemokama interneto prieiga, 4 kompiuterizuotomis darbo vietomis, multifunkciniu įrenginiu. 2020 m. projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu“ dėka viešoji interneto prieiga atnaujinta. Biblioteka – aktyvi projekto „Prisijungusi Lietuva“ skaitmeninio raštingumo mokymų dalyvė.
    Bibliotekoje vyksta įvairūs renginiai, organizuojamos parodos, renkama ir saugoma kraštotyrinė medžiaga apie Namišių krašto šviesuolius – knygnešį Juozą Steponavičių iš Deveitonių kaimo, Velžių kaime gimusį kunigą Kazimierą Jasėną, skulptorių Antaną Dimžlį, mokslininkę Genovaitę Ručinskaitę–Kačiuškienę, aktorių Petrą Venclovą  ir kitus...
    Namišių kaimo biblioteka bendradarbiauja su Namišių seniūnija, PKC Namišių skyriumi, Namišių krašto bendruomene, Saločių pagrindinės mokyklos Namišių pradinio ugdymo skyriumi.
Paslaugos

NEMOKAMOS PASLAUGOS:

  • Spaudinių išdavimas į namus ir vietoje.
  • knygnešystės paslauga (spaudiniai į namus neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms).
  • Atsakymai į skaitytojų užklausas.
  • Informacijos paieška.
  • Naudojimasis kompiuteriu ir internetu.
  • Gyventojų kompiuterinio ir informacinio raštingumo mokymai.
  • Renginių, edukacinių užsiėmimų ir parodų organizavimas.

MOKAMOS PASLAUGOS:

  • Dokumentų kopijavimas, skenavimas, spausdinimas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-18Galerija