Vaškų Vandos Zaborskaitės biblioteka

Vaškų Vandos Zaborskaitės biblioteka

Vilniaus g. 7, Vaškai, Pasvalio r., LT-39373
El. paštas  
facebook paskyra: Vaškų Vandos Zaborskaitės biblioteka

Vyriausioji bibliotekininkė: ALDONA ONIŪNIENĖ

DARBO LAIKAS:
Pirmadienis–penktadienis 9.00–17.30 val.
Pietų pertrauka 13.30–14.00 val.

APTARNAUJAMS MIKRORAJONAS: Vaškai, Titkoniai, Bejėnai, Galkai, Iciūnai, Kaupai, Nakvosai, Nokoniai, Payslykis, Šileikoniai, Vainaronėliai, Vingreliai, Zvanagala, Žabynė, Žvirbliniai.

APIE BIBLIOTEKĄ:
    Vaškų Vandos Zaborskaitės biblioteka, savo istoriją skaičiuoja nuo 1939 metų. Tais metais kovo 1-ą dieną Švietimo ministro Juozo Tonkūno įsakymu Vaškų miestelyje atsidarė  viešoji valstybinė biblioteka. Jos pirmasis vedėjas buvo Vaškų mokyklos mokytojas Ipolitas Cieška – išsilavinęs, gražiai piešęs, rašęs pjeses ir jas statęs su vaikais. Vėliau bibliotekai vadovavo mokytojas literatas Julius Šimkevičius. Vokiečių okupacijos metais Julius Šimkevičius kartu su Mariumi Katiliškiu organizavo Vaškuose literatūros vakarą, kuriame savo kūrybą skaitė Bernardas Brazdžionis ir pats Julius Šimkevičius.
    Antrosios sovietinės okupacijos metais bibliotekai, kaip ir visoms kultūros įstaigoms, teko išgyventi ideologinę prievartą, tačiau grožinės literatūros sklaida, įvairiais renginiais biblioteka įsijungė į kultūrinį miestelio   gyvenimą. Savo tikrąjį statusą – būti kultūros institucija,  biblioteka atgavo Atgimimo metais. Dabar ji įsikūrusi Vaškų kultūros namų pastato antrame aukšte. Bibliotekos patalpos renovuotos, šviesios, erdvios. 2009 m. bibliotekoje įrengta viešoji interneto prieiga (VIPT), yra 5 kompiuterizuotos darbo vietos vartotojams.
    Vaškų miestelis tvirtai susijęs su  literatūrologės, profesorės Vandos Zaborskaitės vardu: čia ji gimė, lig šiol tebestovi jos močiutės namas, čia dažnai atvykdavo pati profesorė. Vaškų biblioteka tapo nuolatine šiltų , tamprių ryšių su profesore palaikytoja, o jai mirus, jos atminimo įamžintoja. 2013 m. kovo mėnesį Vaškuose prie gimtojo profesorės namo atidengta atminimo lenta. 2014 m. gegužės mėnesį Vaškų bibliotekai buvo suteiktas garbingas Vandos Zaborskaitės vardas. 2015 metais kovo 28 dieną biblioteka minėjo 75-rių metų veiklos sukaktį, ta proga bibliotekoje buvo iškilmingai atidaryta nuolatinė ekspozicija, skirta profesorei Vandai Zaborskaitei. Tais pačiais metais biblioteka kartu su Vaškų gimnazija surengė pirmąjį respublikinį moksleivių kūrybinės raiškos konkursą „Eilėraščio menas ir jo interpretacija“.
    2019 metais įgyvendinus Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos projektą „Tekančio laiko ženklai“, ekspozicija „Vanda Zaborskaitė – gyvenimo puslapiai“ atnaujinta: panaudotos šiuolaikinės technologijos bei inovatyvūs sprendimai, juos jungiant su tradicinėmis išraiškos priemonėmis, eksponuojami išlikę asmeniniai daiktai, nuotraukos, autografuotos knygos, į Vaškus atkeliavo ir profesorės namų biblioteka. Ekspozicijoje yra magnetinė lenta su dėlione, informacinis-edukacinis terminalas, supažindinantis su profesorės Vandos Zaborskaitės gyvenimu ir kūryba bei pateikiantis edukacinius žaidimus. Biblioteka apie profesorę yra paruošusi dvi edukacines programas.
    Visa bibliotekos veikla, profesorės Vandos Zaborskaitės atminimo įprasminimas ir sklaida nebūtų tokia sėkminga, jeigu ne darbšti, savo darbui ir kraštui atsidavusi bibliotekininkė Aldona Oniūnienė, 2016 metais pelniusi rajono kultūros darbuotojų „Skruzdės“ apdovanojimą ir 2018-tųjų Lietuvos metų bibliotekininkė.
    Vaškų Vandos Zaborskaitės biblioteka yra užmezgusi ir palaiko glaudžius ryšius su kraštiečiais. Graži draugystė ir bendradarbiavimas siejo biblioteką su šviesios atminties akademiku Broniumi Grigelioniu. Šiuo metu bibliotekoje dažni svečiai matematikas Antanas Apynis ir lituanistas Stasys Apynis, gydytoja Akvilina Vaicekavičienė ir kalbininkės Genovaitė Kačiuškienė, Irena Kruopienė,  architektas Regimantas Pilkauskas ir geografas Rolandas Tučas, gydytojas Tautvydas Zikaras bei kiti. Jie lankosi bibliotekos organizuojamuose renginiuose, dovanoja knygų, palaiko biblioteką jos netradicinėse veiklose. Taip pat biblioteka bendradarbiauja su Vaškų gimnazija, Vaškų krašto bendruomene, PKC Vaškų skyriumi,  Vaškų seniūnija, Vaškų šv. Juozapo bažnyčia.
Paslaugos

NEMOKAMOS PASLAUGOS:

  • Spaudinių išdavimas į namus ir vietoje.
  • knygnešystės paslauga (spaudiniai į namus neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms).
  • Atsakymai į skaitytojų užklausas.
  • Informacijos paieška.
  • Naudojimasis kompiuteriu ir internetu.
  • Gyventojų kompiuterinio ir informacinio raštingumo mokymai.
  • Renginių, edukacinių užsiėmimų ir parodų organizavimas.

MOKAMOS PASLAUGOS:

  • Dokumentų kopijavimas, skenavimas, spausdinimas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-10Galerija