Duomenų bazės

Duomenų bazės

LAISVAI PRIEINAMOS DUOMENŲ BAZĖS

Europos Sąjungos teisės aktų duomenų bazė

Lietuvos Respublikos teisės aktų duomenų bazė

PRENUMERUOJAMOS LIETUVOS DUOMENŲ BAZĖS

Lietuvos periodinės spaudos bibliografinė straipsnių bazė 1994–2002 m. (archyvas). Bazėje yra 768 087 įrašai. Nuo 2003 metų įrašais bazė nepildoma. Jie kaupiami Nacionalinės bibliografijos duomenų banko (NBDB) Analizinės bibliografijos posistemyje. Keipkitės į darbuotoją Interneto skaitykloje.

Infolex. Tai lietuviška teisinė duomenų bazė, kurioje pateikiami teisės aktai ir praktika. Čia galite atlikti Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų norminių teisės aktų su visais pakeitimais ir kitų dokumentų paiešką, susipažinti su Lietuvos teismų praktika administracinėse, civilinėse, baudžiamosiose bylose, taip pat Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimais bylose prieš Lietuvą, Europos Teisingumo Teismo dokumentais, Seimo kontrolierių pažymomis, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimais ir kt. Keipkitės į darbuotoją Interneto skaitykloje.

BNS. Tai didžiausia Baltijos šalių naujienų agentūra, teikianti svarbiausias politikos, verslo, kultūros ir kitų sričių naujienas iš Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio. Prie uždaros BNS naujienų bazės viešųjų bibliotekų darbuotojams ir skaitytojams prisijungimas yra automatinis, pagal fiksuotus IP adresus. Kviečiame šia duomenų baze naudotis bibliotekoje.

PRENUMERUOJAMOS UŽSIENIO DUOMENŲ BAZĖS

Naxos Music Library

Tai išsami muzikos duomenų bazė, kurioje pateikiami klasikinės, džiazo, pasaulio tautų folkloro, šiuolaikinės populiariosios, roko muzikos įrašai. Duomenų bazėje rasite kompozitorių ir atlikėjų biografijas, muzikos terminų žodyną ir kitą informaciją. Duomenų baze kviečiame naudotis visose bibliotekos kompiuterinėse darbo vietose su interneto prieiga adresu http://psvb.naxosmusiclibrary.com

Vienu metu duomenų baze naudotis gali iki 6 vartotojų, tad baigę darbą, nepamirškite paspausti raudoną mygtuką Log-Out puslapio viršuje.

Vartotojus, pageidaujančius duomenų baze naudotis ne bibliotekoje, prašome kreiptis į Interneto skaityklos darbuotojus.

EBSCO Publishing

Prieiga iš bibliotekos kompiuterių. Bibliotekos skaitytojams suteikiami individualūs slaptažodžiai naudotis duomenų baze ne bibliotekoje (kreipkitės į viešosios bibliotekos Interneto skaityklą) .

Tai visateksčių serijinių ir kitų leidinių straipsnių duomenų bazių paketas, kuriame yra šios atskiros duomenų bazės:

„Academic Search Ultimate“ rasite viso teksto kolekciją, įskaitant daugybę žurnalų, įtrauktų į pirmaujančius citavimo indeksus, nuo ​​astronomijos, antropologijos, biomedicinos, inžinerijos, sveikatos, teisės ir raštingumo iki matematikos, farmakologijos, moterų studijų, zoologijos ir kt.

„Business Source Ultimate“ duomenų bazėje be prieigos prie svarbiausių viso teksto žurnalų, atrasite įvairius tyrimus, šalių ekonomikos ataskaitas ir įmonių profilius, taip pat interviu su vadovais ir analitikais.

ERIC yra JAV švietimo departamento Informacijos centro (U.S. Department of Education's Educational Resource Information Center) kuriama referatinė duomenų bazė švietimo klausimais. Duomenų bazę sudaro daugiau kaip 1 300 000 įrašų ir nuorodos į daugiau kaip 317 000 viso teksto dokumentų.

GreenFILE duomenų bazė apima ekologijos temas: globalinį atšilimą, taršą, medžiagų perdirbimą, neigiamą ir teigiamą žmogaus poveikį ekologijai ir kt. Joje sukaupta apie 384 000 įrašų, iš jų – 4 700 visateksčių.

Health Source: Nursing/Academic Edition duomenų bazė siūlo 550 visateksčių mokslinių periodinių leidinių įvairiais medicinos bei slaugos klausimais, iš jų daugiau kaip 450 recenzuojamų mokslinių leidinių, taip pat pateikia 850 mokslinių leidinių su referatais. Šioje duomenų bazėje yra Clinical Nursing Research, Creative Nursing, Issues in Comprehensive Pediatric Nursing, Journal of Advanced Nursing, Journal of Child & Adolescent Psychiatric Nursing, Nursing Forum, Nursing Ethics ir kiti panašūs leidiniai. Bazėje yra galimybė naudotis farmakologijos žinynu Lexi-PAL Drug Guide. Tai specifinės terminologijos žodynas genetikos, onkologijos, pediatrijos, laboratorinės medicinos ir kitais klausimais.

Health Source - Consumer Edition duomenų bazėje siūloma daugiau populiaraus turinio medicinos literatūra. Joje galima ieškoti informacijos farmakologijos, vėžinių susirgimų ir profilaktikos, vaikų priežiūros, mitybos, sporto medicinos ir kitais pagrindiniais sveikatos priežiūros klausimais. Šioje duomenų bazėje yra daugiau kaip 1000 visateksčių leidinių, pateikiamos leidyklos People's Medical Society knygų apžvalgos. Taip pat galima naudotis medicinos terminų žodynu Merriam-Webster's Medical Desk Dictionary.

Library, Information Science & Technology Abstracts Library duomenų bazėje iš daugiau kaip 500 periodinių leidinių, knygų, mokslinių ataskaitų ir konferencijos darbų nuo 1960 metų pateikiama bibliografija ir referatai bibliotekininkystės, informacijos mokslų ir technologijų klausimais.

MasterFILE Premier duomenų bazė ypač populiari viešosiose bibliotekose; ji orientuota ne tik į akademinį vartotoją, skirta ir platesniam skaitytojų ratui. Čia greta mokslinių žurnalų pateikiama daug populiaraus turinio periodinių leidinių. MasterFILE Premier siūlo 2 000 visateksčių žurnalų, 2 650 žurnalų su referatais. Duomenų bazėje pateikiama informacijos pagrindinių mokslų klausimais, knygų apžvalgos, 86 017 biografijų, 440 207 vaizdai. MasterFILE Premier yra tokie leidiniai kaip American Libraries, Foreign Affairs, Library Journal, History Today, Judaism, Newsweek, Time, American Art, PC World, People, Harper's Bazaar ir daugelis kitų žinomų periodinių leidinių. Straipsnių tekstai prieinami nuo 1975 m.

MEDLINE - referatinė duomenų bazė medicinos, slaugos, stomatologijos, veterinarijos ir kitais klausimais. MEDLINE siūlo 4 800 mokslinių biomedicininių periodinių leidinių, kuriuos referuoja ir anotuoja Nacionalinė medicinos biblioteka (National Library of Medicine). Visi leidiniai šioje bazėje recenzuojami. Leidinių archyvas prieinamas nuo 1966 m. Be straipsnių referatų šioje bazėje galima skaityti daugiau nei 600 leidinių visus tekstus, jeigu leidinio straipsnis yra bet kurioje kitoje EBSCO Publishing duomenų bazėje. MEDLINE paieškoje galima naudoti MeSH rubrikyną, jame yra per 40 000 specifinių terminų.

Newspaper Source pateikiama daugiau kaip 375 visateksčių regioninių Jungtinių Valstijų dienraščių, keliasdešimt tarptautinių leidinių. Šioje duomenų bazėje yra tokie leidiniai kaip The Christian Science Monitor, The Washington Times, USA Today, The Detroit Free Press, The Times (UK) ir kiti. Taip pat prieinamos viso teksto televizijos ir radijo naujienų iš CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR ir kitų stenogramos.

Duomenų bazės užsakytos už Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšas.

Taip pat siūlome naudotis Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos siūloma paslauga – prenumeruojamomis duomenų bazėmis virtualiems vartotojams. Jei jūs nesate prisiregistravę Nacionalinėje bibliotekoje, tai galite padaryti per Interaktyvios bibliotekos portalą https://www.ibiblioteka.lt/.