Meškalaukio kaimo biblioteka

Meškalaukio kaimo biblioteka

Tėviškės g. 8, Meškalaukio k., Pasvalio r., LT-39309
el. paštas
Facebook paskyra:  https://www.facebook.com/groups/1296371717239946/

Vyresnioji bibliotekininkė: DAIVA VASAUSKIENĖ

DARBO LAIKAS:
Pirmadienis–penktadienis 14.00–18.00 val.
Poilsio dienos: šeštadienis, sekmadienis

APTARNAUJAMAS MIKRORAJONAS: Meškalaukis, Gustoniai, Jurgeniškiai, Katinai, Mekšriai, Oželiai, Pažąsai, Smilgeliai, Žiūkai.

APIE BIBLIOTEKĄ:
    1932 m. į Gustonių, Meškalaukio pradines mokyklas atvažiavo dirbti jauna mokytoja Marija Krivickaitė, turėjusi nemažą asmeninę biblioteką. Savo knygas mielai skolindavo mokiniams, jų tėvams, kaimynams ir giminėms. Tai buvo pirmoji bibliotekos užuomazga Meškalaukio kaime. Karo metais mokytojos šeima traukėsi į vakarus ir ji savo knygas išdalino kaimo gyventojams. Gyvendama JAV, į gimtinę siuntė siuntinius, kuriuose knygos užimdavo didžiąją dalį vietos.
    1949 m. įkurtuose Meškalaukio, Gustonių, Žiukų, Pažąsų klubuose-skaityklose žmonės jau galėjo skaityti knygas, laikraščius, dalyvaudavo saviveikloje.
    1959 m. pastačius naują „Kovos“ kolūkio kontorą, į naujo pastato pirmąjį aukštą perkeliami Meškalaukio klubo-skaityklos spaudiniai, įkuriama Meškalaukio biblioteka, turinti 310 skaitytojų ir 5575 vienetų spaudinių. Nuo 1959 iki1981 metų biblioteka glaudėsi kolūkio kontoros pastate, pirmame aukšte,  32 kv. m. kambaryje.
    1977 metais į biblioteką atėjo dirbti  meškalaukietė Genutė Rakauskienė – darbšti, kūrybinga asmenybė, aktyvi vietos bendruomenės narė, įvairių švenčių ir renginių organizatorė, literatė. 2014 metais apdovanota „Skruzdės“ nominacija, kaip viena iš geriausių rajono kultūros darbuotojų bei  Joniškėlio apylinkių seniūnijos 20019 metų „Deimančiukas“.   Šiam darbui ji atidavė daugiau kaip 40 metų.
    1981 m. Genutės Rakauskienės pastangomis biblioteka perkelta į pradinės mokyklos antrame aukšte esantį keturių kambarių mokytojų butą. Atsirado atskiri kambariai knygų fondui, literatūrai vaikams, periodinių leidinių skaityklai. O 2007 metų rugsėjo 7 dieną Meškalaukio biblioteka įsikūrė renovuotose buvusios Meškalaukio pradinės mokyklos patalpose. Lankytojų čia laukia erdvios ir šviesios 71 kv. m. patalpos su  atskira skaitykla, čia pat veikia daugiafunkcis centras.
    2008 m. bibliotekoje atidarytas viešasis interneto prieigos taškas (VIPT). Šiuo metu bibliotekoje yra 5 kompiuterizuotos darbo vietos skaitytojams, organizuojami renginiai ir parodos, garsiniai skaitymai, edukaciniai užsiėmimai, vyksta skaitmeninio raštingumo mokymai. Ypač didelis dėmesys skiriamas vaikų užimtumui ir jų skaitymo skatinimui.
    Biblioteka bendradarbiauja su Meškalaukio kaimo daigiafunkciu centru, kaimo bendruomene, Pasvalio Bočių bendrijos Meškalaukio skyriumi, Joniškėlio G. Petkevičaitės–Bitės gimnazija, kultūros įstaigomis, seniūnija.
Paslaugos

NEMOKAMOS PASLAUGOS:

  • Spaudinių išdavimas į namus ir vietoje.
  • knygnešystės paslauga (spaudiniai į namus neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms).
  • Atsakymai į skaitytojų užklausas.
  • Informacijos paieška.
  • Naudojimasis kompiuteriu ir internetu.
  • Gyventojų kompiuterinio ir informacinio raštingumo mokymai.
  • Renginių, edukacinių užsiėmimų ir parodų organizavimas.

MOKAMOS PASLAUGOS:

  • Dokumentų kopijavimas, skenavimas, spausdinimas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-10Galerija