Mariaus Katiliškio atminimo kambarys

Mariaus Katiliškio atminimo kambarys

Rašytojo Mariaus Katiliškio atminimo kambarys įkurtas 1995 m. Sukaupti rankraštiniai, ikonografiniai, spausdinti dokumentai – kūrybos rankraščiai, laiškai, archyviniai dokumentai, prisiminimai, liudijimai, fotografijos, Lietuvoje ir Išeivijoje leistos knygos, žurnalai, laikraščiai – liudija visą Mariaus Katiliškio gyvenimo ir kūrybos kelią, susidedantį iš šių gyvenimo laikotarpių: Gruzdžių (1914–1923), Katiliškių (1923–1941), Pasvalio (1941–1944), Kelionės karo metu (1944–1945), Flensburgo-Munos-Hanau (1945–1948), Freiburgo (1948–1949), Niujorko (1949), Čikagos (1950–1953), Lemonto (1953–1980) ir Įamžinimo.

Visuose gyvenimo laikotarpiuose fotografijos vaizdžiai iškloja visą gyvenimiškąjį kelią – nuo gimtojo namo Gruzdžiuose, Katiliškių vaizdų, vaikystės, jaunystės akimirkų Katiliškėse, Pasvalyje fotografo įamžinto bibliotekos vedėjo iki tremties gyvenimo DP stovyklose, iki jaukios šeimyninės aplinkos Lemonte, visuomeninio, šventinio, draugų horizonto Amerikos žemėje, iki ankstyvo išėjimo Amžinatvėn.

Įamžinimo laikotarpį liudija fotografijos: Gruzdžiuose, Katiliškėse, Žagarėje, Naisių literatūros muziejuje, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje ir Lemonte. Išskirtinis dėmesys skiriamas: Mariaus Katiliškio skaitymams, Bibliotekos premijai moksleiviams ir studentams už geriausius rašinius rašytojo kūrybos temomis, už laisvąją kūrybą.

Visuose laikotarpiuose akcentuojamas kūrybinis palikimas, prasidėjęs nuo išlikusių trijų rankraštinių eilėraščių sąsiuvinių (1931–1933). Atskirai išryškinama svarbiausioji kūrybos dalis, sudėta keliose solidžiose Vokietijoje, Amerikoje ir Lietuvoje leistose knygose („Prasilenkimo valanda“, „Užuovėja“, „Miškais ateina ruduo“, „Išėjusiems negrįžti“ ir kt.) ir didžiausias kūrybinis išsipildymas – surastasis pirmojo novelių rankraščio „Seno kareivio sugrįžimas“ išleidimas gražia knyga 2003 m. Kopijos iš publikacijų kultūriniuose žurnaluose ir laikraščiuose talpinamos ant sienų pritvirtintuose specialiuose atvartuose.

Rašytojo žmonos Zinos Katiliškienės – poetės Liūnės Sutemos dėka sukaupta nemažai kūrybos rankraščių: novelių, paskaitų, kalbų tekstų, visas „Apsakymų“ rankraštis. Unikaliausias ir svarbiausias rankraštinis dokumentas – kišeninis dienoraštis, apimantis 1946–1952 metus.

Kartu su gyvenimo ir kūrybos liudijimais dar keli neatskiriami gyvenimo palydovai: rašomoji mašinėlė „Olympia“ SM9, kuria buvo spausdinami išeivijos laikotarpio kūriniai, dvylika pypkių, viena už kitą įmantresnių, odinis aplankas su inicialais M. K., plunksninė, rankinis laikrodis „Stellaris“. Už šiuos eksponatus esame dėkingi Zinai Katiliškienei ir juos į Pasvalį iš tolimojo Lemonto pargabenusiems pasvaliečiams Živilei ir Žilvinui Ramašauskams.

Nors atminimo kambario ekspozicija ne kartą buvo keičiama, papildoma naujais dokumentais, tačiau ji buvo pasenusi, nebepatraukli lankytojams, ypač jaunimui, nebeatitiko šiuolaikinių lankytojų poreikių, todėl 2015 m. įgyvendinus projektą „Mariaus Katiliškio atminimo kambario ekspozicijos Pasvalio viešojoje bibliotekoje atnaujinimas“ (dalinai finansuotas Lietuvos kultūros tarybos) rašytojo Mariaus Katiliškio atminimo kambario ekspozicija atsinaujino. Senus spintelių dizaino stendus, pakeitė šiuolaikiško dizaino grafiniai vaizdai, atspausdinti ant plastikinių sienos plokščių. Šie stendai skirti atkurti pagrindiniams gyvenimo etapams, panaudojant pasaulio žemėlapį. Lankytojams buvo sukurta erdvė, suteikianti galimybes patraukliai ir visapusiškai susipažinti su rašytojo Mariaus Katiliškio gyvenimu, asmenybe, kūryba.

2017 m. įgyvendinus projektą „Rašytojo Mariaus Katiliškio kūrybinio palikimo aktualizavimas ir populiarinimas, naudojant inovatyvias ir interaktyvias technologijas“ (dalinai finansuotas Lietuvos kultūros tarybos) rašytojo Mariaus Katiliškio atminimo kambaryje įrengus informacinį-edukacinį kompiuterinį terminalą ir jame įdiegus naujas elektronines paslaugas sudaryta galimybė rašytojo Mariaus Katiliškio kūrybinį palikimą bendruomenei (ypač vaikams ir jaunimui) pateikti inovatyviai bei interaktyviai. Informaciniame-edukaciniame kompiuteriniame terminale lankytojai gali išbandyti šias interaktyvias elektronines paslaugas: edukacinę viktoriną, žaidimą „Užbaik Katiliškio kūrinio sakinį“, dėlionę „Katiliškio kelias“, Mariaus Katiliškio gyvenimo laiko juostą, fotografijų, vaizdo ir garso galeriją. Lankytojų patogumui vaizdas terminalo ekrane taip pat yra matomas didelės įstrižainės televizoriaus ekrane. Informacija pateikta lietuvių, anglų, rusų kalbomis.


Bibliotekos parengto interaktyvaus interneto tinklalapio „Mariaus Katiliškio atminimo kambarys" pristatymas

Pasvalio rajono savivaldybės administracija 2020 m. įgyvendino projektą „Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos, adresu Vytauto Didžiojo a. 7, Pasvalyje, infrastruktūros modernizavimas“. Projektui įgyvendinti buvo skirta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos vienkartinė 550 tūkst. eurų dotacija iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, numatytų COVID-19 padariniams likviduoti pagal Vyriausybės priemonių plano 4 tikslą „Skatinti ekonomiką“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimas Nr. 458 „Dėl lėšų skyrimo“). Šio projekto metu buvo naujai įrengtas rašytojo Mariaus Katiliškio atminimo kambarys.

Naujoji kambario ekspozicija susideda iš rašytojo gyvenimo ir kūrybos stotelių. Jos išdėstytos vingiuotai, taip idėjiškai atkartojamas sudėtingas Mariaus Katiliškio gyvenimo kelias. Gyvenimo ir kūrybos stotelės papildytos rašytojo knygomis, eksponatais. Visi šie daiktai saugiai eksponuojami stiklinėse vitrinose, kiti yra paslėpti po stilizuotomis mechaninėmis detalėmis, kurias galima paliesti, pasukti ir pasižiūrėti, o kas yra viduje?

Taip pat stoteles puošia atvartai – tarsi nedidelės knygos. Atvartus galima pavartyti, juose Mariaus Katiliškio novelės, apsakymai, kalbos ir panašiai. Kambaryje yra keturios magnetinės dėlionės, vaikai jas mielai ir su smalsumu dėlioja. Patinka jos ir suaugusiems. 

Rašytojo europietišką ir amerikietišką gyvenimo ir kūrybos kelią skiria tūrinis, netikėtas elementas – vertikaliai įmontuotas laivas.

Taip pat ekspozicijoje yra įmontuoti du interaktyvūs suoliukai. Prisėdus galima pasimėgauti aktoriaus Dainiaus Svobono įgarsintomis Mariaus Katiliškio kūrybos ištraukomis.

Pats pagrindinis ir svarbiausias šios ekspozicijos eksponatas – rašytojo stalas. Siekiant pabrėžti šio eksponato svarbą ir neįkainuojamą vertę, jis taip pat yra eksponuojamas stiklo vitrinoje. Jau tapo tradicija, jog ekskursijos ar edukacijos pabaigoje lankytojai sustoja bendrai nuotraukai prie stalo.

Kambaryje taip pat rasite padidintas pypkių kopijas, kurias pilnamečiai lankytojai gali paimti į rankas ir su jomis nusifotografuoti.

Ekspozicijoje įmontuotas edukacinis terminalas, taip pat didelės įstrižainės televizorius. Terminale yra įdiegti žaidimai, dėlionės, viktorinos. Moksleiviai mėgsta šias edukacines priemones išbandyti, pasivaržyti komandomis.

Pažvelgę aukštyn pamatome žemėlapį – stilizuotai išpieštą rašytojo gyvenimo kelią. Šis planas yra ir lankytojų žemėlapis, kurį sekdami gali judėti ir susipažinti su rašytojo Mariaus Katiliškio gyvenimu, pasaulėžiūra, pomėgiais ir kūryba.

Kviečiame visus Pasvalio krašto žmones ir miesto svečius susipažinti su žymaus rašytojo gyvenimu bei kūryba, išbandyti edukacines ir interaktyvias priemones.

Ekskursijos ir informaciniame-edukaciniame terminale įdiegtos elektroninės paslaugos, kurios yra teikiamos Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Mariaus Katiliškio atminimo kambaryje (IV a.) yra nemokamos. Edukaciją „Išėjęs sugrįžti: rašytojas Marius Katiliškis“ galima užsisakyti „Kultūros paso“ portale. Adresas internete: https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/2582

Mokinių grupės apsilankymą gali vesti bibliotekos darbuotojas. Dėl laiko susitarti kviečiame kreiptis: telefonu +370 659 06325, el. paštu ar atėjus į Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąją biblioteką (Vytauto Didžiojo a. 7).
Galerija