Rankraštynas

Rankraštynas

Krašto asmenų (meno, literatūros, kultūros, visuomenės veikėjų), institucijų rankraštinis palikimas pradėtas kaupti nuo 1989 m. Tikslas – surinkti ir išsaugoti šią itin svarbią krašto istorijos kultūros palikimo dalį, kad ji taptų žinoma ir prieinama tyrinėtojams, pasvalietiškajai bendruomenei, visiems, besidomintiems Pasvalio kraštu. Oficiali Rankraštyno įkūrimo data – 1999-ieji, kada buvo sukauptas pakankamai didelis rankraštinių dokumentų kiekis.

Rankraštyno nuostatai

Naudojimosi Rankraštyno fonduose saugomais dokumentais tvarka

Rankraštyno fondų sąrašas

Esame dėkingi visiems, patikėjusiems savo rankraščius Pasvalio Mariaus Katiliškio bibliotekos Rankraštynui ir kviečiame prisidėti prie nesibaigiančio kultūrinės atminties išsaugojimo proceso – rankraščių, archyvinių dokumentų, atsiminimų, fotografijų rinkimo. Jei turite vertingų rankraštinių archyvinių dokumentų, susijusių su Pasvalio kraštu, jo žmonėmis, perduokite juos į mūsų Rankraštyną saugojimui ir tyrinėjimui.