Atviras jaunimo centras

Atviras jaunimo centras

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos padalinys Pasvalio atviras jaunimo centras

Vyriausioji specialistė (socialinė pedagogė) Gintarė Gikienė

Mob. tel. +370 659 06 077

Pasvalio atviro jaunimo centro nuostatai

Pasvalio atviro jaunimo centro uždaviniai:

1.  Sukurti sąlygas, kad savarankiškai apsisprendęs jaunimas dalyvautų konkrečiose veiklose, ypač siekiant įtraukti švietimo veikloje ir darbo rinkoje nedalyvaujančius jaunus žmones;
2.  Užtikrinti, kad veikla atitiktų jauno žmogaus poreikius ir prisidėtų prie visapusiškos asmenybės tobulinimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo;
3.  Sukurti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti ir ugdyti verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius.


 Centras savo veikloje vadovaujasi šiais atviro darbo su jaunimu principais:

1. Atvirumo – Centras yra atviras socialiniams-kultūriniams pokyčiams, skirtingoms gyvenimo situacijoms, sąlygoms, pasaulėžiūroms ir jaunų žmonių pomėgiams;

2. Prieinamumo – Centre vykdomos veiklos ir teikiami pasiūlymai jaunam žmogui nepriklauso nuo narystės, nėra dalyvavimo mokesčių ar kitų veiksnių, galinčių riboti jaunų žmonių įsitraukimo galimybes. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorius tvirtina Centro darbuotojų darbo laiką atsižvelgdamas į Centro veiklos pobūdį. Visos veiklos vykdomos jaunų žmonių laisvu laiku jiems tinkamoje vietoje;

3.  Savanoriškumo – visos atviro darbo veiklos ar įsitraukimo į jas pasiūlymai yra paremti jaunų žmonių savanorišku laisvu apsisprendimu;

4. Aktyvaus dalyvavimo – jauni žmonės įsitraukia ir aktyviai dalyvauja priimant sprendimus dėl konkrečių atviro darbo su jaunimu vykdymo sąlygų nustatymo;

5. Orientavimosi į jaunų žmonių socialinius poreikius – atviras darbas su jaunimu orientuojamas į jaunų žmonių poreikius, jų gyvenimo situaciją ir sąlygas, sprendžiami tie klausimai, kurie domina jauną žmogų ir yra jam svarbūs.