Administracija

Administracija

Direktorė Danguolė Abazoriuvienė, tel. 8 451 34 447, mob. tel. 8 659 05 145

Pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams Dainius Vareika, mob. tel. 8 659 06 061 

Vyriausioji buhalterė Biruta Baronienė, mob. tel. 8 659 05 237

Buhalterė Justina Jurėnienė, mob. tel. 8 659 05 237

Personalo administratorė Gintarė Letkauskė, tel. 8 451 34 447, mob. tel. 8 659 05 357

Kultūrinės veiklos vyriausioji vadybininkė Edita Jareckaitė, mob. tel. 8 659 04 354