Informacijos ir užsienio kalbų skaitykla

Informacijos ir užsienio kalbų skaitykla

Atnaujintoje, patogiai įrengtoje skaitykloje visos galimybės rasti įvairaus pobūdžio informaciją mokslui, studijoms, karjerai, savarankiškam kalbų mokymuisi ir lavinimuisi; gauti kvalifikuotų skaityklos darbuotojų konsultaciją bei pagalbą ieškant informacijos (bibliotekos kataloguose ir internete); atsakoma į skaitytojų užklausas žodžiu, telefonu 8 451 34 319, 8 659 05 213 el. paštu ir nurodoma, kur galima gauti reikiamos literatūros; lankytojams pageidaujant, sudaromi bibliografinių įrašų sąrašai.

Skaityklos fondą sudaro apie 4 tūkstančius informacinių leidinių ir universalios literatūros egzempliorių (enciklopedijų, žinynų, žodynų, oficialių dokumentų, universalaus pobūdžio literatūros, kompaktinių diskų): mokslo ir kultūros; filosofijos; psichologijos; religijos ir teologijos; visuomenės mokslų (sociologijos, pedagogikos, politikos, ekonomikos, vadybos ir teisės); matematikos; gamtos mokslų; medicinos; technikos; meno, muzikos; kalbotyros; geografijos; istorijos. Sukauptas nemažas kompiuterinių leidinių fondas (apie 170 egzempliorių), yra universaliųjų enciklopedijų, 37 tomų Lietuvių enciklopedija (Bostono enciklopedija) – vienas išsamiausių leidinių, kuriame gausu informacijos apie Lietuvą, jos istoriją ir žmones, „Visuotinė lietuvių enciklopedija“, informacija apie Europos Sąjungą. Sukaupta ir tebekaupiama Pasvalio krašto laikraščio „Darbas“ (nuo 1949 iki 1961 m. vadinto „Stalino vėliava“) aplankų, saugomi 2008–2009 metais leisto Pasvalio krašto laikraščio „Pasvalio balsas" aplankai.

Užsienio kalbų fonde sukaupta per 3100 vertingų informacinių, mokomųjų leidinių, universaliosios (žodynų, gramatikų, žinynų, enciklopedijų) bei grožinės literatūros, periodikos prancūzų, anglų, vokiečių, rusų, ispanų ir kt. kalbomis. Didžiausią fondo dalį sudaro literatūra prancūzų kalba. Yra vertingų leidinių anglų kalba – Young students encyclopedia, World book, Funk et Wagnalls new encyclopedia, The Columbia encyclopedia, Oxford dictionary, žurnalo „National geographic“ keliolikos metų komplektų.

Leidiniai skolinami skaityti į namus (išskyrus informacinius bei labai vertingus ir paklausius leidinius).