Informacijos išteklių formavimo padalinys

Informacijos išteklių formavimo padalinys

Vedėja Ingrida Frankienė

Vyresnioji bibliotekininkė komplektavimui Regina Pleškienė

Vyresnioji bibliotekininkė katalogavimui Vitalija Šulskienė

Mob. tel. 8 659 04 426

Veikla:

  • Komplektavimas

Komplektuojamos knygos, garso, vaizdo, kompiuteriniai ir kiti dokumentai visiems Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos skyriams ir padaliniams, atsižvelgiant į Pasvalio krašto istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, gyventojų reikmes. Užsakomi periodiniai leidiniai visiems Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos skyriams ir padaliniams (pinigus periodiniams leidiniams įsigyti skiria rajono savivaldybė). Nauji dokumentai apipavidalinami, inventorinami, paskirstomi bibliotekos skyriams ir padaliniams, tvarkomi fondo apskaitos dokumentai.

  • Katalogavimas

Organizuojama bibliotekos katalogų sistema. Nuo 2001 m. kuriamas Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos elektroninis katalogas. Jame yra visų dokumentų, esančių viešojoje bibliotekoje ir rajono kaimo bibliotekose bibliografiniai įrašai. Elektroninio katalogo bibliografiniai įrašai pateikiami LIBIS suvestiniam katalogui.

  • Mainų fondo tvarkymas

Mainų fonde saugomi mažesnę paklausą turintys, dubletiniai dokumentai. Jie skirti keistis, nemokamai perduoti kitoms bibliotekos ar institucijoms. Dalį leidinių galima nusipirkti.

Faktai:

2020 metais viešosios bibliotekos ir padalinių fondai buvo papildyti 10923 fiz. vnt. dokumentų. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija fondų komplektavimui skyrė 22994,00 eurus. Iš šių lėšų įsigyta 23,96 proc. dokumentų.

2020 metų liepos mėnesį atnaujinti viešosios bibliotekos ir jos padalinių knygų fondai: papildomai gauta beveik 17 tūkst. eurų, už kuriuos įsigyta apie 1800 knygų.