Kaip tapti skaitytoju

Kaip tapti skaitytoju

Bibliotekos skaitytojais gali būti visi Lietuvos ir užsienio šalių piliečiai. Tereikia užsiregistruoti ir įsigyti vieningą skaitytojo pažymėjimą, galiojantį visose Lietuvos integralios bibliotekų sistemos (LIBIS) skaitytojų aptarnavimo posistemį įdiegusiose Lietuvos bibliotekose. Vieningo skaitytojo pažymėjimo taisyklės.

Užsisakyti skaitytojo pažymėjimą galite bibliotekoje ir Bibliotekų elektroninių paslaugų portale www.ibiblioteka.lt

Registruojantis bibliotekoje (II a.):

  1. Pateikite asmens dokumentą (vaikams iki 16 metų – vieno iš tėvų ar globėjo asmens tapatybės dokumentą, besimokantiems – ir studento ar moksleivio pažymėjimą)
  2. Susipažinkite su Naudojimosi biblioteka taisyklėmis
  3. Užpildykite registracijos kortelę
  4. Sumokėkite nustatytą skaitytojo pažymėjimo mokestį

Skaitytojo pažymėjimo kaina suaugusiems skaitytojams – 0,90 Eur, studentams – 0,60 Eur, vaikams, neįgaliesiems, kurie yra pripažinti iš dalies darbingais arba II grupės invalidams, pensininkams – 0,30 Eur, vaikų namų auklėtiniams, nedarbingiems arba I grupės invalidams – nemokamai.

Jei LIBIS skaitytojo pažymėjimą jau įsigijote kitoje bibliotekoje, bibliotekos paslaugomis galėsite naudotis nemokamai užsiregistravę. Įsigyti kito bilieto nereikia.