Biblioteka spaudoje 2021 metais (Liepa–Gruodis)

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka spaudoje 2021 metais (Liepa–Gruodis)

LIEPA

Krašto kalendorius : [liepos 1–2 d.] // Darbas. – 2021, liep. 1, p. 7.

Krašto kalendorius : [liepos 3–6 d.] // Darbas. – 2021, liep. 3, p. 8.

Bitinaitė, Asta. Praeitin nugrimzdusio Gudgalių sodžiaus žmonių likimai vėl išniro knygoje / Asta Bitinaitė. – Iliustr. // Darbas. – 2021, liep. 8, p. 1, 5.

Vaškuose (Pasvalio rajonas) pristatyta kiek anksčiau išleista Kaune gyvenančio 85 metų kraštiečio Antano Špokevičiaus knyga „Gudgaliečiai. Mano giminės istorija“; autorių klausinėjo Vaškų bibliotekininkė Aldona Oniūnienė; minimi: Gudgaliai, Titkoniai, Noriai, Nemeikšiū­nai, Atiškiai, Daukšiogala, Kalneliš­kiai, Antanas Armonavičius, Juozapas Bugvilionis, Adomas Ma­skoliūnas, Jonas Povilionis, Antanas Povilionis, Juozapas Špokevičius, Jurgis Špokevičius, Ona Špokevičiūtė-Kutrienė, mokytojas Vladas Velžys, šaulys Antanas Uogintas, Dominykas Povilionis, Eglė Špo­kaitė, Danutė Matuzevičiūtė, Laimutė Špokevičiūtė-Zigmuntienė.

Krašto kalendorius : [liepos 8–9 d.] // Darbas. – 2021, liep. 8, p. 2.

Krašto kalendorius : [liepos 11 d.] // Darbas. – 2021, liep. 10, p. 6.

Kanišauskas, Sigitas. Pasivaikščiojimas su Ryčiu Zemkausku jo kūrybinės veiklos keliais ir takeliais. – Iliustr. // Darbas. – 2021, liep. 13, p. 5.

Televizijos žurnalistą, laidų vedėją, rašytoją Rytį Zemkauską Pasvalyje, Vytauto Didžiojo aikštėje prie Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos kalbino „Darbo“ laikraščio redaktorius Viktoras Sta­nislovaitis.

Krašto kalendorius : [liepos 17–19 d.] // Darbas. – 2021, liep. 17, p. 8.

Grinevičiūtė, Agnė. Karštai vasarai – mėtine gaiva dvelkiantys „Šiaurietiški atsivėrimai“. – Iliustr. // Darbas. – 2021, liep. 17, p. 3.

Pasvalio krašto istorijos ir kultūros žurnalo redaktorė džiaugiasi 50-uoju numeriu, supažindina su temomis ir autoriais.

Bibliotekoje kursis Algio Mickūno filosofijos centras. – Iliustr. // Darbas. – 2021, liep. 20, p. 4.

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje planuojama kur­ti iš Kriklinių krašto kilusio Ohajo (JAV) universiteto profesoriaus Algio Mickūno filosofijos centrą. Apie tai buvo diskutuojama prof. A. Mickūno darbiniame susitikime su bibliotekos direktore Danguole Abazoriuviene, Vartotojų aptarnavimo centro darbuo­tojomis Nijole Baneliene bei Toma Mikalajūnaite,  dalyvaujant iš Vil­niaus atvykusiems režisierei Dovilei Gasiū­naitei, architektui Alvydui Babraičiui ir Mykolo Romerio universiteto filoso­fijos katedros dėstytojui Rimgaudui Bubeliui.

Gervytė, G. Gamtos pažinimo takais / G. Gervytė,  V. Šteimantienė,  R. Dovidavičiūtė. – Iliustr. // Darbas. – 2021, liep. 20, p. 5.

Birželio 25–30 dienomis Saločių Antano Poškos pa­grindinės mokyklos Saločių, Dagių, Žadeikonių dau­giafunkciai centrai su Visuomenės sveikatos biuru, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Dagių kaimo filialu bei Saločių miestelio biblioteka įgyvendino projektą „Gamtos pažinimo takais“.

Kaveckaitė, Kamilė. Turiningas ir margaspalvis stovyklos „Šokio magija“ kaleidoskopas / Kamilė Kaveckaitė. – Iliustr. // Darbas. – 2021, liep. 24, p. 5.

Apie Pasvalio kultūros centro Mikoliškio skyriaus šokančių vaikų stovyklą (vadovė – mokytoja Jolanta Preidžiuvienė): vyko susitikimas su Pasvalio kultūros centro kultūrinių renginių organizatoriumi Faustu Pe­triškiu, rašytoja Loreta Šileikyte-Zabalu­jeva, ma­kiažo paslapčių mokė Pumpėnų gimnazijos kūno kultūros mokytoja ir makiažo specialistė Eglė Mickeliū­nienė, apsilankyta Klaipėdoje, Medikonių kaime (Panevėžio r.) esančiame alpakų ūkyje, liepos 6-ąją su visais pasaulio lie­tuviais sugiedotas Valstybės himnas; stovyklos uždary­mas įvyko Pušaloto miestelio vasaros šventės „Kai kvepia liepos“ metu; minima Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Mikoliškio kai­mo bibliotekininkė Violeta Balčė­tienė.

Krašto kalendorius : [liepos 24–26 d.] // Darbas. – 2021, liep. 24, p. 8.

Krašto kalendorius : [liepos 27–28 d.] // Darbas. – 2021, liep. 27, p. 7.

Krašto kalendorius : [liepos 29 d.] // Darbas. – 2021, liep. 29, p. 7.

Krašto kalendorius // Darbas. – 2021, liep. 31, p. 8.

RUGPJŪTIS

Barauskienė, Neringa. Tradicinė kraštiečių ir duonos šventė. – Iliustr. // Darbas. – 2021, rugpj. 3, p. 2.
Apie Pasvalio rajono Jurgėnų kaimo bendruomenės (Kalno k.) tradicinę kraštiečių ir duonos šventę – Onines; minima bibliotekininkė Jurgėnų kaimo bibliotekininkė Asta Salučkienė.
Krašto kalendorius : [rugpj. 4 d.] // Darbas. – 2021, rugpj. 3, p. 7.

Krašto kalendorius // Darbas. – 2021, rugpj. 5, p. 7.

Krašto kalendorius // Darbas. – 2021, rugpj. 7, p. 8.

Krašto kalendorius // Darbas. – 2021, rugpj. 10, p. 7.

Krašto kalendorius : [rugpjūčio 14–16 d.] //  Darbas. – 2021, rugpj. 14, p. 8.

Krašto kalendorius : [rugpjūčio 17 d.] // Darbas. – 2021, rugpj. 17, p. 8.

Krašto kalendorius : [rugpjūčio 22–23 d.] // Darbas. – 2021, rugpj. 21, p. 6.

Krašto kalendorius : [rugpjūčio 26 d.] // Darbas. – 2021, rugpj. 26, p. 8

Krašto kalendorius : [rugpjūčio 28–29 d.] // Darbas. – 2021, rugpj. 28, p. 8.

Krašto kalendorius : [rugpjūčio 31 d. – rugsėjo 1 d.] // Darbas. – 2021, rugpj. 31, p. 8

 RUGSĖJIS

Kraptavičiūtė, Kotryna. Poetinis Bernardo Brazdžionio rugpjūtis // Darbas. – 2021, rugs. 2, p. 5.

Apie Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos surengtą skaitymų ciklą „Ir čia, ir ten tas pats – PALIKTI LIETUVIU“, prisimenant lietuvybę puoselėjusį poetą iš Pasvalio krašto Bernardą Brazdžionį: bendruomenės skaitymus „Visos mūsų mintys, mūsų viltys prie gimtosios žemės ir namų“ ir susitikimą su Bernardo Brazdžionio premijos laureate Erika Drungyte „Ir be tavęs – aš lyg be duonos kasdieninės, ir be tavęs – tarytum žemė be lietaus…“

Krašto kalendorius // Darbas. – 2021, rugs. 2, p. 8.

Krašto kalendorius : [rugsėjo 4–5 d.]// Darbas. – 2021, rugs. 4, p. 8.

Krašto kalendorius : [rugsėjo 7–8 d.] // Darbas. – 2021, rugs. 7, p. 8.

Kanišauskas, Sigitas. Prakalbino turiningą istoriją menantį Pasvalio namą. – Iliustr. // Darbas. – 2021, rugs. 7, p. 1, 4.
Apie dokumentų faksimilėmis, nuotraukomis iliustruotą JAV išleistą albumą „Vieno namo istorija“ (Pasvalyje, prie Sodų ir Žemaitės gatvių sankryžos, stovi atnaujintas medinis 1938 metais statytas namas), leidinio autoriai – dabartiniai namo savininkai – Čikagoje gyvenantys Živilė ir Žilvinas Ramašauskai. Minimas kraštiečių ryšys su Mariaus Katiliškio viešąja biblioteka, padovanoti rašytojo Mariaus Katiliškio asmeniniai daiktai, vertingi eksponatai.
Šopis, Vitalijus. Vaškuose greta maisto ir „gelažų“ atsidarė trečioji – gėlių – krautuvė. – Iliustr. // Darbas. – 2021, rugs. 7, p. 1, 7.
Pasvalio rajono Vaškų miestelyje atidaryta nauja parduotuvė – Neringos Smolskienės UAB „Žiedlapių lietus“. Minima Vaškų miestelio bibliotekininkė Aldona Oniūnienė.
Krašto kalendorius : [rugsėjo 9 d.] // Darbas. – 2021, rugs. 9, p. 8.

Krašto kalendorius : [rugsėjo 12–13 d.] // Darbas. – 2021, rugs. 11, p. 8.

Krašto kalendorius : [rugsėjo 14–15 d.] // Darbas. – 2021, rugs. 14, p. 8.

Krašto kalendorius : [rugsėjo 16–17 d.] // Darbas. – 2021, rugs. 16, p. 8.

Krašto kalendorius : [rugsėjo 18 d.] // Darbas. – 2021, rugs. 18, p. 8.

Krašto kalendorius : [rugsėjo 18–20 d.] // Darbas. – 2021, rugs. 21, p. 8.

Genytė, Jūratė. Bernardui Brazdžioniui skirti skaitymai: Pasvalys // Tarp knygų. – 2021, Nr. 9, p. 40.

Apie Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos surengtą skaitymų ciklą, skirtą poetui iš Pasvalio krašto Bernardui Brazdžioniui atminti: bendruomenės skaitymus „Visos mūsų mintys, mūsų viltys prie gimtosios žemės ir namų“, susitikimą su Bernardo Brazdžionio premijos laureate Erika Drungyte „Ir be tavęs – aš lyg be duonos kasdieninės, ir be tavęs – tarytum žemė be lietaus…“ bei Žadeikių kaime surengtus vaikų muzikinius-garsinius skaitymus „Jei per Pasvalį tekėtų Pyvesa, o ne Svalia...“.

Sukakties proga – nuotaikingas pėsčiųjų žygis / Lietuvos bibliotekininkų draugijos informacija // Tarp knygų. – 2021, Nr. 9, p. 32.

Apie Lietuvos bibliotekininkų draugijos, 2021 metais švenčiančios įkūrimo 90-metį, surengtą pėsčiųjų žygį po Dubysos regioninį parką. Žygyje dalyvavo ir nariai iš Pasvalio bibliotekos.

Krašto kalendorius : [rugs. 26 d.] // 2021, rugs. 25, p. 6.

Krašto kalendorius : [rugs. 28–29 d.] // 2021, rugs. 28 p. 8.

SPALIS

Rušėnienė, Lina. Eilėraščius garsiai skaitė ir berniukai. // Panevėžio kraštas. – 2021, spal. 6, p. 7.

Apie bibliotekos surengtus Bernardo Brazdžionio kūrybos skaitymus Žadeikių mokykloje. Minima bibliotekininkė Lijana Markevičienė.

Kanišauskas, Sigitas. Duris atvėrė atnaujintas Mariaus Katiliškio atminimo kambarys / Sigitas Kanišauskas. – Iliustr. // Darbas. – 2021, spal. 19, p. 5.

Jau 25–ąjį kartą Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka organizavo tradicinius rašytojo garbei skirtus literatūrinius skaitymus. Šiemet jie buvo ypatingi. Skaitymuose dalyvavę Pasvalio klėties teatro aktoriai pakvietė lankytojus į atnaujintą Mariaus Katiliškio atminimo kambarį. Tą pačią dieną buvo pagerbti geriausi 2020 metų rajono bibliotekų skaitytojai..

Biblioteka kviečia į susitikimą su geopolitikos ekspertu / „Darbo“ inf.. – Portr. // Darbas. – 2021, spal. 19, p. 8..

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje rengiamas susitikimas tema „Lietuva kaip geopolitinė anomalija tarp Rytų ir Vakarų: ar kada nors tapsime tikrais Vakarais?“ su kraštiečiu, Mykolo Romerio universiteto Politikos mokslų instituto profesoriumi, geopolitikos ekspertu Egidijumi Motieka, apie jį.

Kanišauskas, Sigitas. Nors ir saugu, tačiau neramu / Sigitas Kanišauskas. – Iliustr. // Darbas. – 2021, spal. 30, p. 3..

Apie Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje vykusį susitikimą su kraštiečiu, geopolitikos ekspertu, Mykolo Romerio universiteto profesoriumi, dr. Egidijumi Motieka tema: „Lietuva kaip geopolitinė anomalija tarp Rytų ir Vakarų: ar kada nors tapsime tikrais Vakarais?“

Dėmesys bibliotekininkų psichikos sveikatai ir emocinei gerovei / parengė Aušra Marija Narbutė. – Iliustr. // Tarp knygų. – 2021, Nr. 10 (spalis), p. 5–7.

Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos narės žurnalo puslapiuose pristato straipsnių ciklą „Skaitytojas, auginantis biblioteką“. Šio numerio straipsnyje ieškoma atsakymų į klausimus, kaip bibliotekose jaučiasi jų darbuotojai, ar bibliotekų darbo aplinka yra atvira emocinių bei psichikos sutrikimų turintiems darbuotojams, kaip bibliotekos prisideda prie darbuotojų emocinės sveikatos gerinimo; minima ir Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka.

LAPKRITIS

Oniūnienė, Aldona (1963-). Sutvarkė knygnešio kapą / Aldona Oniūnienė. – Iliustr. // Darbas.– 2021, lapkr. 4, p. 8.

Pasvalio rajono Vaškų Vandos Zaborskaitės biblioteka puoselėja tradiciją kiekvienais metais su Vaškų gimnazijos moksleiviais kovo 16-ąją, Knygnešio dieną, aplankyti knygnešio Jono Poškevičiaus (keliautojo, rašytojo, mokslininko Antano Poškos tėvo) kapą, uždegti žvakutę, padėti gėlių. Išvykus kitur gyventi iki šiol kapą tvarkiusiai vaškietei Eugenijai Krivickienei, kapas ėmė nykti. Biblioteka, sutelkusi savanorius bei padedant seniūnijai, sutvarkė šią vietą.

Oniūnienė, Aldona (1963-). Sutvarkė knygnešio kapą / Aldona Oniūnienė. – Iliustr. // Darbas. – 2021, lapkr. 4, p. 8.

Pasvalio rajono Vaškų Vandos Zaborskaitės biblioteka puoselėja tradiciją kiekvienais metais su Vaškų gimnazijos moksleiviais kovo 16-ąją, Knygnešio dieną, aplankyti knygnešio Jono Poškevičiaus (keliautojo, rašytojo, mokslininko Antano Poškos tėvo) kapą, uždegti žvakutę, padėti gėlių. Išvykus kitur gyventi iki šiol kapą tvarkiusiai vaškietei Eugenijai Krivickienei, kapas ėmė nykti. Biblioteka, sutelkusi savanorius bei padedant seniūnijai, sutvarkė šią vietą.

Kanišauskas, Sigitas. Palikęs ryškų pėdsaką Pasvalio krašto fotografijos istorijoje / Sigitas Kanišauskas. – Iliustr. // Darbas. – 2021, lapkr. 13, p. 5..

Apie pasvalietį fotografą Juozą Adamkavičių (1916–1979). Minint 105-ąsias fotografo gimimo metines, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos darbuotojai parengė kilnojamąją parodą. Daugelį parodos eksponatų – nuotraukų, padėkos raštų, pažymėjimų – davė fotografo dukra Marija Kunskienė. Straipsnyje pateikiama jos prisiminimų.

Vaišvilė, Ūla. Kraštiečių poezija gali padėti pasijusti geriau / Ūla Vaišvilė. – Iliustr. // Darbas. – 2021, lapkr. 25, p. 4.

Apie Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje vykusį Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginį – kūrybines biblioterapines dirbtuves tema „Marius Katiliškis ir Bernardas Brazdžionis: pokalbis su savimi ir kitu“, kurias vedė poezijos terapeutė, gydytoja psichiatrė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė, Klaipėdos universiteto docentė dr. Jūratė Sučylaitė.

Stanislovaitis, Viktoras (1976–). Debiutuojanti menininkė: „Gyvenimas mums siunčia tam tikrus signalus“ / Viktoras Stanislovaitis. – Iliustr. // Darbas. – 2021, lapkr. 25, p. 1, 5.

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje atidaroma debiutinė pradedančiosios menininkės pasvalietės Monikos Zajarskienės tapybos darbų paroda „Signalai“; apie menininkę.

Mariaus Katiliškio skaitymai / Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos informacija. – Iliustr. // Tarp knygų. –  2021, Nr. 11, p. 42.

Kanišauskas, Sigitas. Melioraciją prilygino antrajam žemgalių išvarymui / Sigitas Kanišauskas. – Iliustr. // Darbas. – 2021, lapkr. 23, p. 5.

Apie Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje vykusį susitikimą su rašytoju, Šiaurės Lietuvos krašto šviesuoliu, garsiu miškininku Vytautu Almaniu bei jo naujausios knygos „Antrasis žemgalių išėjimas“ dailininke, jo dukra Rita Almanis. Prieš susitikimą su skaitytojais svečiai aplankė atnaujintą Mariaus Katiliškio kambarį, o susitikimo metu V. Almanis pasidalino įžvalgomis apie Mariaus Katiliškio ir iš Altajaus krašto kilusio rusų rašytojo Vasilijaus Šukšino kūrybos panašumus. Bibliotekoje eksponuota V. Almanio fotografijų su įamžintais Altajaus krašto vaizdais paroda.

GRUODIS

Kraptavičiūtė, Kotryna. Gimnazistų pietmetis su filosofu: „Ko aš noriu gyvenime išmokti?“ / Kotryna Kraptavičiūtė. – Iliustr. // Darbas. – 2021, gruod. 2, p. 8.

Pasvalio atvirame jaunimo centre Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos vienuoliktokų klasė susitiko su filosofu Žilvinu Svigariu. Filosofas, pasakodamas apie savo paties pasirinkimų klajones, kvietė mąstyti ir ieškoti jaunuolius tema „Ko aš noriu gyvenime išmokti?“. Tai pirmasis renginys – įžanga vasarį vyksiančio kraštiečio, Ohajo (JAV) universiteto profesoriaus Algio Mickūno filosofijos centro atidarymo Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje.

Vaišvilė, Ūla. Kiek istorijų telpa žurnalisto sieloje? / Ūla Vaišvilė. – Iliustr. // Darbas. – 2021, gruod. 7, p. 3.

Apie Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje vykusį renginį – susitikimą su knygos „Istorijos, kurių jums nepapasakojau“ (2020) autoriais Skirmantu Pabedinsku ir Zina Paškevičiene.

Kanišauskas, Sigitas. „Keliaujantis miestas“ užsuko į biblioteką / Sigitas Kanišauskas. – Iliustr. // Darbas. – 2021, gruod. 11, p. 4.

Pasvalio rajone, Saločiuose, gyvenančio dailininko Boleslovo Tuskėno prieš 24 metus, kai Pasvalys minėjo 500 metų jubiliejų, verslininko Rimo Želvio užsakymu nutapyto paveikslo „Keliaujantis miestas“ istorija prisiminta Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje vykusioje šio paveikslo parodos atidaryme, skirtame Miesto dienai. Šiai dienai skirti ir kiti bibliotekos renginiai: parlamentaro Antano Matulo dovanotų atvirukų parodą, virtuali paroda „2021 metais jubiliejus švenčiantys kraštiečiai“, miesto gyvenimo vaizdo akimirkų koliažas „Pasvaly, tu toks žalias, gražus ir mažytis…“, o Pasvalio krašto muziejuje vyksta tradicinė Kalėdinė paroda-pardavimas „Metai“.

 Išvyka į Vaškus / Tomas Bieliauskas. – Rubrika: Mokykloj, mokyklėlėj… // Darbas. –  2021, gruod. 16, p. 5.

Dešimt Pasvalio rajono Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos mokinių, globojamų dailės mokytojos L. Razmienės, lietuvių kalbos mokytojų Ž. Abromavičiūtės-Marcinkienės ir J. Vaišnienės, dalyvavo Vaškų Vandos Zaborskaitės bibliotekos ir Vaškų gimnazijos jau septintus metus organizuotame kūrybinės raiškos konkurse ,,Eilėraščio menas ir jo interpretacija“.    

Jonėnaitė, Daiva. Šiaurės šalių literatūros savaitė „Svajonės ir ilgesys Šiaurėje“ Saločiuose / bibliotekininkės Daiva Jonėnaitė ir Diana Kraptavičienė. – Iliustr.. – Rubrika: Mokykloj, mokyklėlėj… // Darbas.– 2021, gruod. 9, p. 5.

Apie akcijos renginius Pasvalio rajono Saločių bibliotekoje.

Kanišauskas, Sigitas. Septintą kartą įteiktos premijos už eilėraščių interpretaciją / Sigitas Kanišauskas. – Iliustr. // Darbas. – 2021, gruod. 18, p. 5..

Apie konkurso „Eilėraščio menas ir jo interpretacija“ baigiamąjį renginį, organizuotą Pasvalio rajono Vaškų Vandos Zaborskaitės bibliotekos.