Vizija
Pasvalio naujoviška biblioteka – modernūs dvasios namai

Bendra koncepcija

Namai:

-          Siejantys visus ir visur išsiblaškiusius, kviečiantys virtualiai prisijungti, ateiti, tiesiog sugrįžti ir bendrai saugiai pabūti – pasotinti skirtingus egzistencinius poreikius.

-          Esantys pažinties, kūrybos, mokslo, gyvenimo aistros mokykla visiems bendruomenės nariams.

-            Atviri ir prieinami 24/365(6), pasiekiami iš bet kurio pasaulio taško.

-            Apjungiantys 4P → Prieiga → Patalpos → Paslaugos → Personalas.

Namai, kuriuose:

-          Gera, šilta, malonu, jauku, informatyvu, profesionalu, modernu, kvepia kava ir šokoladu.

-          Yra dermė tarp knygos ir aukštųjų technologijų.

-          Pilna įvairaus amžiaus ir poreikių lankytojų.

-          Kuriama XXI amžiaus tinklaveikos visuomenė, kurios prioritetai: komunikacija ir informacija + dvasinio gyvenimo pilnatvė.

-          Bibliotekos viešumas išreiškiamas atvirumu Lietuvos ir pasaulio problemoms.

-          Garantuojama socialinė sanglauda, prieglobstis socialinio paribio žmonėms.

-          Vyrauja partnerystė su rajono, Lietuvos, Europos institucijomis

-          Gebama funkcionuoti pasaulinėje infrastruktūroje.

-          Vyksta nuolatinis idėjų generavimas.

4P jungties apibūdinimas

Prieiga

-          Patogi, prieinama, miesto centre: šalia bažnyčios, kultūros centro, muziejaus, banko, viešbučio, prekybos centro.

-          Prieš biblioteką – bukinistų skveras su lauko skaitykla ir erdve gatvės parodoms.

-          Bibliotekos vidiniame kieme, puošiamame gėlynų – netradicinė erdvė renginiams.

-          Ant bibliotekos priekinio fasado – didelis reklaminis ekranas su „bėgančia“ informacija.

Patalpos

Didelės šviesios erdvės su naujausiomis technologijomis ir moderniausiais baldais, maksimaliai pritaikytais prie lankytojų ir darbuotojų.

Patalpose:

-          Tradiciniai abonementai ir skaityklos suaugusiems, vaikams ir neįgaliesiems.

-          Elektroninių knygų skaitykla.

-          Verslo, mokslo, informacijos centras – jungiantis valdžią, žiniasklaidą, verslą, bendruomenę.

-          Retų spaudinių saugykla ir skaitykla.

-          Modernizuotas Mariaus Katiliškio muziejus su rašytojo palikimo studijų centru.

-          Dokumentų skaitmeninimo centras.

-          Krašto kultūros dokumentavimo, tyrimų ir sklaidos centras.

-          Krašto galerija.

-          Meno galerija.

-          Filmoteka, fonoteka.

-          Kūrybos studijos: lėlių teatras, knygos dirbtuvės, jaunųjų menininkų, literatų, politikų, žurnalistų laboratorijos.

-          Vaiko kambarys su žaisloteka, interaktyviais ir tradiciniais žaidimais.

-          Poilsio zonos darbuotojams.

-          Poilsio zonos lankytojams su galimybe pamiegoti.

-          Skaitykla- kavinė.

-          Ciklopo akis – diskusijų kambarys su apvaliu stalu, skirtas CIVITAS klubui ir kitiems diskutantų sambūriams.

-          Patogi prieiga neįgaliesiems (liftas)

Paslaugos

Prieinamos 24 val. per 365(6) dienas visoms bendruomenės grupėms ir suteikiančios dvasinį, kultūrinį tobulėjimą.

Lankytojams sukurtos sistemos ir tinklai:

-          reklamos apie biblioteką ir jos paslaugas sistema (elektroniniai stendai, vaizdo medžiaga, informaciniai stovai ir kt.).

-          savitarnos sistema, suteikianti lankytojams galimybę patiems pasiimti ir grąžinti knygą.

-          Informacijos gavimo ir perdavimo tinklas:

*dokumentų fondas su naujausiomis knygomis, su visais šalyje ir kai kuriais pasaulyje leidžiamais periodiniais leidiniais, dokumentais, esančiais įvairiose laikmenose;

*elektroninis dokumentų katalogas ir galimybė bet kuriuo paros metu užsisakyti knygą, kitos virtualios paslaugos;

*lokali publikacijų apie Pasvalio kraštą duomenų bazė;

*pasaulio žinijos vartai;

*duomenų bazių prenumerata

*rankraštynas su modernia saugykla, skaitykla tyrėjams;

*patraukli interneto svetainė su tinklaraščiais;

*e.bibliotekos „pasvalia.lt“ nuolatinis tobulinimas: virtualios parodos, ryšys su socialiniais tinklais, wiki, mobilumo moduliai, ryšys su Europeana, interaktyvūs žaidimai, tyrinėjimų skyrius, galimybė patogiai peržiūrėti svarbiausius vietinėse atminties institucijose ir Lietuvos bei pasaulio archyvuose saugomus Pasvalio krašto dokumentus, integralios 3D ir 4D sistemos (trimatės erdvės 3D prijungus laiką – 4D) įgyvendinimas, trimačio lazerinio skenavimo naudoimas, tapimas Lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo infrastruktūrų tinklo HISTORIUS nariu.

–    Mokymo ir mokymosi paslaugų tinklas:

*įrengta Mokymų klasė;

*sukurta Viešosios bibliotekos nuotolinio mokymosi prieiga ir organizuojami nuotoliniai mokymai;

*sukurtos įvairios mokymų programos lankytojams ir darbuotojams.

–    Pramogų, užimtumo paslaugų tinklas – suteikiantis galimybę bendrauti, diskutuoti, turiningai praleisti laisvalaikį, tobulėti, susipažinti integruojant neįgaliuosius ir socialinio paribio žmones:

*metiniai renginių (Viešojoje bibliotekoje ir netradicinėse erdvėse), meno parodų

ciklai;

*edukaciniai užsiėmimai;

*veikiantys įvairūs klubai.

–    Tobulas knygnešystės tinklas ir įgyvendintas šūkis „Knyga į kiekvieno norinčio skaityti namus!

*modernizuota mobili biblioteka;

*daug savanorių knygnešių.

Visų šių paslaugų įgyvendinimui sukurtas tarptautinis bendradarbiavimo tinklas sutelkiantis Lietuvos ir užsienio įvairias institucijas bei pavienius asmenis bendriems darbams, nutiesiantis naują ryšių su visuomene tiltą, padedantis atsirasti kitoms naujoviškoms iniciatyvoms, skatinantis rašyti bendrus projektus ir ieškoti papildomų finansavimo šaltinių.

Personalas

Susidedantis iš įvairių profesijų (bibliotekininkų, pedagogų, psichologų, užsienio kalbų žinovų, socialinių darbuotojų) atstovų, sugebančių įdomiai pateikti save, gerai pažįstančių savo lankytojus, rodančių įvairias iniciatyvas, ieškančių papildomų finansavimo šaltinių, garantuojančių gerą paslaugų kokybę, tuo pačiu didelę bibliotekos sėkmę ir gerą įvaizdį.

Tai žmonės:

–         mylintys ir vertinantys biblioteką;

–         mylintys žmones;

–         kūrybiški;

–         labai sparčiai tobulėjančios  asmenybės, vydūniški šviesiaveidžiai;

–         knygų mylėtojai;

–         dideli eruditai;

–         nebijantys iššūkių ir naujovių;

–         geranoriški, lankstūs, aktyvūs, pozityviai vertinantys savo darbą, novatoriški, bendraujantys ir visą gyvenimą besimokantys profesionalai;

–         gebantys prisitaikyti prie greitai kintančios aplinkos;

–         gebantys patys keisti aplinką ir visuomenę;

–         gaunantys labai gerus atlyginimus, kurie leistų normaliai gyventi, keliauti, tobulėti.