Finansinės ataskaitos


2022 metų ataskaitos

Tarpinės finansinės ataskaitos 2022 m. III ketvirtis

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 22 KB)

Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 79 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 62 KB)

2022 m. III ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 53 KB)

Biudžeto ataskaitų rinkinys (pdf dokumentas, 542 KB)

Tarpinės finansinės ataskaitos 2022 m. II ketvirtis

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 22 KB)

Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 83 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 70 KB)

2022 m. II ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 49 KB)

Biudžeto ataskaitų rinkinys (pdf dokumentas, 556 KB)

Tarpinės finansinės ataskaitos 2022 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 25 KB)

Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 82 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 66 KB)

2022 m. I ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 47 KB)

Biudžeto ataskaitų rinkinys (pdf dokumentas, 551 KB)

2021 metų ataskaitos

2021 m. finansinių  ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 759 KB)

Finansinių ataskaitų rinkinys (pdf dokumentas, 645 KB)

2021 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas,  45 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas,  55 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Savivaldybės lėšos savarankiškoms funkcijoms finansuoti. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 153 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Valstybės biudžeto lėšos. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 68 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Teikiamoms paslaugoms finansuoti (pdf dokumentas,  54 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 57 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Bibliotekų fondams papildyti (pdf dokumentas, 67 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Bendruomenės veiklos ir jaunimo programa (pdf dokumentas, 59 KB)

2021 m. III ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas,  45 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Savivaldybės lėšos savarankiškoms funkcijoms finansuoti. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 107 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Valstybės biudžeto lėšos. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 51 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas,  47 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 48 KB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 46 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Bibliotekų fondams papildyti (pdf dokumentas, 59 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 60 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Bendruomenės veiklos ir jaunimo programa (pdf dokumentas, 66 KB)

Tarpinės finansinės ataskaitos 2021 m. III ketvirtis

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 21 KB)

Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 81 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 70 KB)

2021 m. II ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas,  42 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Savivaldybės lėšos savarankiškoms funkcijoms finansuoti. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 76 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Valstybės biudžeto lėšos. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 43 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas,  40 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 41 KB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 40 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Bibliotekų fondams papildyti (pdf dokumentas, 47 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 32 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Bendruomenės veiklos ir jaunimo programa (pdf dokumentas, 50 KB)

Biudžeto išlaidų vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita (pdf dokumentas, 31 KB)

Tarpinės finansinės ataskaitos 2021 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 18 KB)

Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 82 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 64 KB)

2021 m. I ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas,  45 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 75 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas,  44 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 43 KB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 42 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Bibliotekų fondams papildyti (pdf dokumentas, 48 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 34 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Bendruomenės veiklos ir jaunimo programa (pdf dokumentas, 50 KB)

2020 metų ataskaitos

2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys (pdf dokumentas, 1.214 KB)

2020 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 557 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 652 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 466 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas,  466 KB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 477 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 445 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 461 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Bendruomenės veiklos ir jaunimo programa (pdf dokumentas,  506 KB)

Tarpinės finansinės ataskaitos 2020 m. III ketvirtis

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 229 KB)

Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 748 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 468 KB)

2020 m. III ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 613 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 664 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 499 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas,  497 KB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 509 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 998KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 487 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Bendruomenės veiklos ir jaunimo programa (pdf dokumentas,  508 KB)

 Tarpinės finansinės ataskaitos 2020 m. II ketvirtis

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 228 KB)

Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 989 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 714 KB)

2020 m. II ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 664 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 738 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 555 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 552 KB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 586 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 522 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 566 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Bendruomenės veiklos ir jaunimo programa (pdf dokumentas, 582 KB)

Tarpinės finansinės ataskaitos 2020 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 438 KB)

Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 2.277 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 743 KB)

2020 m. I ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas,  676 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 729 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas,  523 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 531 KB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 550 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 289 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 1.092 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Bendruomenės veiklos ir jaunimo programa (pdf dokumentas, 567 KB)

2019 metų ataskaitos

2019 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 430 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 301 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 288 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 285 KB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 435 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Modernios bibliotekos paslaugų lankytojams kūrimas (pdf dokumentas, 322 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 342 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 291 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Bendruomenės veiklos ir jaunimo programa (pdf dokumentas, 301 KB)

Tarpinės finansinės ataskaitos 2019 m. III ketvirtis

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 224 KB)

Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 742 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 459 KB)

2019 m. III ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 429 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 386 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 262 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 262 KB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 272 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Modernios bibliotekos paslaugų lankytojams kūrimas (pdf dokumentas, 284 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 328 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 285 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Bendruomenės veiklos ir jaunimo programa (pdf dokumentas, 275 KB)

 Tarpinės finansinės ataskaitos 2019 m. II ketvirtis

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 218 KB)

Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 719 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 454 KB)

2019 m. II ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 401 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 371 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 253 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 254 KB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 265 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Modernios bibliotekos paslaugų lankytojams kūrimas (pdf dokumentas, 283 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 319 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 285 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Bendruomenės veiklos ir jaunimo programa (pdf dokumentas, 266 KB)

Tarpinės finansinės ataskaitos 2019 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 223 KB)

Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 718 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 445 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 269 KB)

Pažyma dėl finansavimo sumų (pdf dokumentas, 1 MB)

2019 m. I ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 435 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 393 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 267 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 268 KB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 278 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Modernios bibliotekos paslaugų lankytojams kūrimas (pdf dokumentas, 283 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 328 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 281 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Bendruomenės veiklos ir jaunimo programa (pdf dokumentas, 278 KB)

2018 metų ataskaitos

2018 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 435 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 449 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 300 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 305 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas (pdf dokumentas, 323 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Modernios bibliotekos paslaugų lankytojams kūrimas (pdf dokumentas, 329 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 342 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 310 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Bendruomenės veiklos ir jaunimo programa (pdf dokumentas, 329 KB)

Tarpinės finansinės ataskaitos 2018 m. III ketvirtis

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 1,06 MB)

Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 744 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 467 KB)

Finansavimo sumos 4 priedas (pdf dokumentas, 353 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 271 KB)

Kitų savivaldybės iždo pajamų ataskaita (pdf dokumentas, 229 KB)

Pažyma dėl finansavimo sumų (pdf dokumentas, 1,26MB)

2018 m. III ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 413 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 423 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 275 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 274 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas (pdf dokumentas, 289 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Modernios bibliotekos paslaugų lankytojams kūrimas (pdf dokumentas, 303 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 319 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 271 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Bendruomenės veiklos ir jaunimo programa (pdf dokumentas, 292 KB)

Tarpinės finansinės ataskaitos 2018 m. II ketvirtis

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 1,05 MB)

Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 718 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 436 KB)

Finansavimo sumos 4 priedas (pdf dokumentas, 337 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 264 KB)

Pažyma dėl finansavimo sumų (pdf dokumentas, 1,18 MB)

2018 m. II ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 388 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 369 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 255 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 248 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas (pdf dokumentas, 263 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Modernios bibliotekos paslaugų lankytojams kūrimas (pdf dokumentas, 272 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 321 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 260 KB)

Tarpinės finansinės ataskaitos 2018 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 1,05 MB)

Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 742 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 455 KB)

Finansavimo sumos 4 priedas (pdf dokumentas, 346 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 271 KB)

Pažyma dėl finansavimo sumų (pdf dokumentas, 1,21 MB)

2018 m. I ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 439 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 466 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 250 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 247 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas (pdf dokumentas, 261 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Modernios bibliotekos paslaugų lankytojams kūrimas (pdf dokumentas, 269 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 296 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 256 KB)

2017 metų ataskaitos

Metinių finansinių 2017 metų ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 749 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 410 KB)

Grynojo turto pokyčių ataskaita (pdf dokumentas, 324 KB)

Pinigų srautų ataskaita (pdf dokumentas, 798 KB)

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 7,79 MB)

2017 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 388 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 545 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 271 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 284 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Modernios bibliotekos paslaugų kūrimas Modernios bibliotekos paslaugų kūrimas (pdf dokumentas, 224 KB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 272 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 397 KB)

Įmokų į biudžetą ataskaita (pdf dokumentas, 251 KB)

Tarpinės finansinės ataskaitos 2017 m. III ketvirtis

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 1,07 MB)

Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 724 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 440 KB)

Finansavimo sumos 4 priedas (pdf dokumentas, 347 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 268 KB)

Pažyma dėl finansavimo sumų (pdf dokumentas, 982 KB)

2017 m. III ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 430 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 611 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 301 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 312 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Modernios bibliotekos paslaugų kūrimas Modernios bibliotekos paslaugų kūrimas (pdf dokumentas, 385 KB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 306 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 300 KB)

Įmokų į biudžetą ataskaita (pdf dokumentas, 270 KB)

Tarpinės finansinės ataskaitos 2017 m. II ketvirtis

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 1 MB)

Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 725 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 447 KB)

Finansavimo sumos 4 priedas (pdf dokumentas, 343 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 272 KB)

2017 m. II ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 403 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 587 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 292 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 299 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Modernios bibliotekos paslaugų kūrimas  (pdf dokumentas, 358 KB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 290 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 409 KB)

Įmokų į biudžetą ataskaita (pdf dokumentas, 269 KB)

Informacija apie išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti vykdymą (pdf dokumentas,  326 KB)

Darbo užmokesčio vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 338 KB)

2017 m. I ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 415 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 726 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 311 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 315 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas (pdf dokumentas, 301 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Modernios bibliotekos paslaugų lankytojams kūrimas (pdf dokumentas, 343 KB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 314 KB)

Įmokų į biudžetą ataskaita (pdf dokumentas, 267 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 308 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 263 KB)

Pažyma dėl finansavimo sumų (pdf dokumentas, 973 KB)

2016 metų ataskaitos

Metinių finansinių 2016 metų ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 671 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 413 KB)

Grynojo turto pokyčių ataskaita (pdf dokumentas, 322 KB)

Pinigų srautų ataskaita (pdf dokumentas, 781 KB)

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 7,97 MB)

2016 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 612 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 696 KB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 314 KB)

Įmokų į biudžetą ataskaita (pdf dokumentas, 288 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 281 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 269 KB)

Kitų savivaldybės iždo pajamų ataskaita (pdf dokumentas, 225 KB)

Savivaldybių dalyvavimo rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas (viešiesiems darbams organizuoti) ataskaita (pdf dokumentas, 318 KB)

Darbo užmokesčio vykdymo ataskaita pagal 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511. Kultūros darbuotojai (pdf dokumentas, 588 KB)

Darbo užmokesčio vykdymo ataskaita pagal 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511. Kiti darbuotojai (pdf dokumentas, 590 KB)

Informacija apie išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti vykdymą (pdf dokumentas,  326 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Modernios bibliotekos paslaugų kūrimas Modernios bibliotekos paslaugų kūrimas (pdf dokumentas, 308 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Darbo rinkos politika ir įgyvendinimas (pdf dokumentas, 311 KB)

2016 m. III ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 438 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 677 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 298 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 294 KB)

Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita (pdf dokumentas, 286 KB)

Įmokų į biudžetą ataskaita (pdf dokumentas, 282 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 302 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 267 KB)

Kitų savivaldybės iždo pajamų ataskaita (pdf dokumentas, 219 KB)

Savivaldybių dalyvavimo rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas (viešiesiems darbams organizuoti) ataskaita (pdf dokumentas, 316 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Modernios bibliotekos paslaugų kūrimas Modernios bibliotekos paslaugų kūrimas (pdf dokumentas, 293 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Darbo rinkos politika ir įgyvendinimas (pdf dokumentas, 305 KB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 305 KB)

2016 m. II ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 436 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 646 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 284 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 282 KB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 291 KB)

Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita (pdf dokumentas, 268 KB)

Įmokų į biudžetą ataskaita (pdf dokumentas, 258 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 306 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 246 KB)

Kitų savivaldybės iždo pajamų ataskaita (pdf dokumentas, 188 KB)

Savivaldybių dalyvavimo rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas (viešiesiems darbams organizuoti) ataskaita (pdf dokumentas, 296 KB)

Darbo užmokesčio vykdymo ataskaita pagal 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511. Kultūros darbuotojai (pdf dokumentas, 519 KB)

Darbo užmokesčio vykdymo ataskaita pagal 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511. Kiti darbuotojai (pdf dokumentas, 520 KB)

Informacija apie išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti vykdymą (pdf dokumentas,  310 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Modernios bibliotekos paslaugų kūrimas Modernios bibliotekos paslaugų kūrimas (pdf dokumentas, 286 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Darbo rinkos politika ir įgyvendinimas (pdf dokumentas, 291 KB)

2016 m. I ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 427 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 726 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 308 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 308 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas (pdf dokumentas, 318 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Modernios bibliotekos paslaugų lankytojams kūrimas (pdf dokumentas, 301 KB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 317 KB)

Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita (pdf dokumentas, 286 KB)

Įmokų į biudžetą ataskaita (pdf dokumentas, 275 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 290 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 255 KB)

Savivaldybių dalyvavimo rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas (viešiesiems darbams organizuoti) ataskaita (pdf dokumentas, 310 KB)