Mariaus Katiliškio skaitymai


2020 m. Dvidešimt ketvirtieji Mariaus Katiliškio skaitymai

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka rugsėjo 18 d. surengė kasmetinius Mariaus Katiliškio skaitymus, skirtus rašytojo gimtadieniui paminėti. Skaitymai taip pat skelbė Pasvalio miesto šventės pradžią ir kvietė pasvaliečius bei miesto svečius praleisti popietę klausantis literatūrinių skaitymų bei muzikos. Renginys vyko  Svalios pakrantėje prie gatvės muzikanto Antanėlio skulptūros. 

2020 metų Mariaus Katiliškio skaitymai buvo ypatingi tuo, kad juose apdovanoti Bibliotekos premijos konkurso laureatai ir skambėjo jų skaitomi konkursiniai kūriniai. Taip pat pasveikinti geriausi skaitytojai, kurie kasmet renkami iš viso rajono miesto ir kaimo bibliotekų. Renginyje skambėjo muzikos atlikėjo Fausto Petriškio dainuojama poezija ir literatės Kotrynos Kraptavičiūtės skaitomos Mariaus Katiliškio kūrinių ištraukos. Skaityti daugiau...

2019 m. Dvidešimt tretieji Mariaus Katiliškio skaitymai
Rugsėjo 20 d., penktadienį, per Pasvalio miesto šventę, vyko Mariaus Katiliškio skaitymai.

Šių metų skaitymus lydėjo prasmingi jubiliejai: 105-ieji rašytojo Mariaus Katiliškio gimimo metai, 25-ieji, kai Pasvalio bibliotekai suteiktas garbingas Mariaus Katiliškio vardas, 20 metų skaičiuoja ir mūsų bibliotekos Rankraštynas, turtingas kraštiečių dovanotų dokumentų, tarp kurių – nemažą dalį užima Mariaus Katiliškio antrosios žmonos Zinos Nagytės-Katiliškienės (žinomos kaip poetė Liūnė Sutema) dovanotas dokumentų archyvas, susijęs su rašytojo gyvenimu ir kūryba. 10 metų skaičiuoja elektroninė Pasvalio krašto kultūros paveldo biblioteka „Pasvalia“, kurioje kaupiamas kilnojamasis ir nekilnojamasis mūsų krašto kultūros paveldas. „Pasvalioje“ galima rasti skaitmeninių Mariaus Katiliškio dokumentų ir fotografijų. Skaityti daugiau...