• Tęstinis projektas „Literatūros dienos ir naktys 2015: ne tik rašytojai...“

  Projektas „Literatūros dienos ir naktys“ yra tęstinis skaitymo skatinimo projektas, vykdomas nuo 2008 metų (pirminis pavadinimas „Nekasdieniai pasimatymai“). Numatoma programa įtraukia į renginius ir užsiėmimus visas visuomenės grupes. Sudaroma galimybė mūsų ir aplinkinių rajonų kuriantiems žmonėms pristatyti savo kūrybą, pasidalinti patirtimi ir pabendrauti kultūrinėje aplinkoje („Naktiniai skaitymai prie Pyvesos“). Skaitymo puoselėjimo, literatūros populiarinimo renginiai skatina kūrybinį mąstymą, bendravimą tarpusavyje kultūrinėje erdvėje, ugdo kalbą ir gebėjimą pasirinkti vertingas knygas, populiarina lietuvių literatūrą.

  Skaityti daugiau...

 • Europos dienos šventė „Kartu mes jėga“

  Projekto tikslas – paminėti Europos dieną, informuoti Pasvalio krašto gyventojus apie vystomąjį bendradarbiavimą, priminti jo naudą.

  Skaityti daugiau...

 • Projektas „Mariaus Katiliškio šimtmetis kartų atmintyje“

  Projekto pagrindinis tikslas: paminėti iškilaus rašytojo Mariaus Katiliškio 100-ąsias gimimo metines, suteikiant sukakčiai nacionalinį mastą, kad 2014 metai atspindėtų vertybinius šios asmenybės bruožus, kūrybos reikšmingumą, jo epochą įvairių kartų atmintyje.

  Skaityti daugiau...

 • Tęstinis projektas „Literatūros dienos ir naktys 2014: skaitymų mozaika“

  Pagrindinis projekto tikslas – skatinti skaitymą ir kūrybą vietos bendruomenėse ir regione kaip alternatyvią laisvalaikio praleidimo ir asmenybės kritinio mąstymo, kūrybiškumo, savęs pažinimo, kalbos ir žodyno lavinimo, socialinių ir moralinių nuostatų, emocijų, kitų su skaitymu susijusių įgūdžių ugdymo formą. Taip pat gerinti skaitymo ir bibliotekos, kaip kultūrinės institucijos prestižą, sudarant sąlygas skaitymo skatinimo veikloje bei renginiuose dalyvauti įvairaus amžiaus, išsilavinimo, socialinės padėties bendruomenės nariams, tuo pačiu mažinant socialinę atskirtį tarp miesto ir rajono gyventojų.

  Skaityti daugiau...

 • Tęstinis projektas „Knygos kino dienos Pasvalio krašte“ 2014 m.

  Projekto tikslas: populiarinti kino meną kaip vieną svarbiausių ir demokratiškiausių kūrybiškumo lavinimo priemonę; plačiau pristatyti Lietuvos kiną visuomenei, daugiau orientuojantis į jaunąją kartą, atskleisti lietuviško kino įvairovę, supažindinti tiek su lietuviško kino klasika, tiek ir su naujausiais vaidybiniais filmais; kinematografinėmis priemonėmis pristatyti lietuvių rašytojų kūrybą, skatinti jaunimą skaityti lietuvių rašytojų knygas; skatinti ir plėsti kino meno, jo kūrimo tradicijų pažinimą jaunimo tarpe.

  Skaityti daugiau...

 • Europos dienos šventė „Europa – tai mes: švęskime kartu“. 2014 m.

  Projekto tikslas – paminėti Lietuvos narystės Europos sąjungoje dešimtmetį ir paskatinti pasvaliečius dalyvauti Europos parlamento rinkimuose.

  Skaityti daugiau...