Pereiti prie turinio Į pradžią / Projektai / Įgyvendinami / Apie biblioteką / Projektai / Įgyvendinti projektai / Tęstinis projektas „Literatūros dienos ir naktys 2015: ne tik rašytojai...“
 • Praleisk laisvalaikį kitaip: atradimai meniniuose labirintuose

  Projekto tikslas: sudaryti sąlygas prasmingam jaunimo laisvalaikio užimtumui ir saviraiškai, kūrybiškumo ugdymui bei įsitraukimui į meninę veiklą, didelį dėmesį skiriant mažiau motyvuotam ir mažiau galimybių išreikšti save turinčiam jaunimui.

  Skaityti daugiau...

 • Atviros jaunimo erdvės „Mono arba Stereo“ prieinamumo didinimas ir paslaugų modernizavimas

  Projekto tikslas – suteikti prasmingos veiklos ir užtikrinti saugaus laisvalaikio galimybes Pasvalio krašto jaunimui nuo 14 iki 29 metų, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turintiems ir saviraiškos erdvės nerandantiems jaunuoliams bei palengvinti jų integraciją į socialinę aplinką.

  Skaityti daugiau...

 • „PASVALIOS atsivėrimai“

  Pasvalio krašto paveldo e. biblioteka PASVALIA (portalas www.pasvalia.lt) yra viena iš pirmųjų (sukurta 2009 m.) regionų skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos iniciatyvų Lietuvoje. Siekiant atitikti šiuolaikinių vartotojų poreikius sistema nuolatos atnaujinama, kuriamos naujos elektroninės paslaugos. 2016 m. iš esmės atnaujintas ir pritaikytas mobiliesiems įrenginiams portalo dizainas. Tačiau remiantis gerąja praktika ir užsienio šalių patirtimi akivaizdu, kad kultūros paveldo portaluose nebepakanka pasiūlyti tik paieškos įrankių rinkinio, ypač atsižvelgus į faktą, kad šiandien veikia centrinės duomenų bazės – Epaveldas ir Europeana. Lankytojai pageidauja, kad būtų pateikti aktualiais kriterijais remiantis atrinkti kultūros paveldo objektai, jų nebūtų per daug, jais būtų kuriami pasakojimai, o pats portalo lankytojas nori jaustis pasakojimo herojus. Projektu siekiama atnaujinus portalo paveldo objektų bei metaduomenų tvarkymo duomenų bazės sistemą (šiuo metu dėl sparčiai besikeičiančių technologijų ribojančią tolimesnes portalo plėtros galimybes), atlikus turinio valdymo sistemos modulio integraciją, sukurti naujas paslaugas vartotojams. Tai leis neatsilikti nuo tendencijų kultūros paveldo sklaidos srityje bei atitikti vartotojų poreikius, padidins Pasvalio krašto kultūros paveldo sklaidą ir aktualinimą, užtikrins geresnę prieigą, aktyvesnį ir įvairesnį skaitmeninto kultūros paveldo panaudojimą.

  Skaityti daugiau...

 • Informacijos pasaulyje: suprask, vertink, naudok

  Medijų ir informacinio raštingumo skatinimo projekto tikslai: ugdyti aktyvius ir sumanius informacijos vartotojus ir kūrėjus, gebančius naudotis, vertinti, analizuoti tradicinėmis ir šiuolaikinėmis medijomis perduodamą informaciją bei patiems kurti naują socialinių medijų turinį; lavinti bibliotekininkų kompetencijas, reikalingas informacijos vartotojų ugdymui.

  Skaityti daugiau...

 • Projektas „Modernaus tarpvalstybinio vaikų ir jaunimo verslumo kompetencijų ugdymo tinklo bibliotekose kūrimas“

  Pasvalio rajono savivaldybė pradeda įgyvendinti projektą „Modernaus tarpvalstybinio vaikų ir jaunimo verslumo kompetencijų ugdymo tinklo bibliotekose kūrimas" (LLI-155 „Business bag") pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo programą. Tai tarptautinis tęstinis projektas tarp Pasvalio rajono savivaldybės administracijos ir Bauskės savivaldybės (Latvija).

  Skaityti daugiau...

 • Modernių jaunimo erdvių „Mono arba Stereo“ tinklo kūrimas

  Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamo projekto „Bibliotekos pažangai 2“ bei Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, skyrusių 22600 EUR paramą.

  Tai socialinio pobūdžio projektas, skirtas šioms Pasvalio rajono jaunimo problemoms spręsti: menka jaunimo motyvacija, pilietinis pasyvumas ir menkas dalyvavimas bendruomenės gyvenime, socialinių įgūdžių praradimas, žalingi įpročiai bei nedarbas ir verslumo stoka, nepakankamas laisvalaikio užimtumas ir erdvių kūrybingam, aktyviam laisvalaikiui nebuvimas.

  Skaityti daugiau...