Pereiti prie turinio Į pradžią / Naujienos / Kviečia fotografijų paroda „Aš - mažasis Žemės žmogus“

Naujienos

 • Bibliotekos premija

  Siekdama įamžinti buvusio Pasvalio viešosios valstybinės bibliotekos vedėjo (1941–1944), žymaus rašytojo Mariaus Katiliškio atminimą, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka 1995 m. įsteigė Bibliotekos premiją. Premijai gauti kas treji metai biblioteka skelbia meninės raiškos konkursą Mariaus Katiliškio kūrybos tematika, kurioje dalyvauti kviečiami Lietuvos kūrėjai. Per savo istoriją  Bibliotekos premijos konkursas yra subūręs jaunus ir suaugusius, rašančius ir kita menine veikla užsiimančius žmones. Tarp Bibliotekos premijos laureatų yra mūsų kraštietė rašytoja Agnė Žagrakalytė (1996 m.), kraštietė literatė Kotryna Kraptavičiūtė (2017 m.), kraštietis poetas Tomas Taškauskas (2004 m., 2009 m., 2010 m., 2011 m. ir 2012 m.),  Joniškio literatų klubas „Audruvė“ (2014 m.), žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ redaktorė Agnė Grinevičiūtė (2012 m., 2017 m.), kaimo šviesuolė, Pasvalio literatų klubo „Užuovėja“ narė Bronislava Černiauskienė (2014 m.).

  2020 metais biblioteka jau 18-tą kartą skelbia konkursą Bibliotekos premijai gauti. Konkurse gali dalyvauti visų amžiaus grupių kūrėjai, bendruomenės, mokyklos, kitos organizacijos ir įstaigos iš visos Lietuvos Respublikos teritorijos.  Premija skiriama už rašto darbus, skirtus Mariaus Katiliškio kūrybai nagrinėti, atspindinčius Lietuvos kaimo dvasią, jo gamtą, darbo prasmingumą; už originaliąją kūrybą (prozą, esė, dramą, poeziją); už tautosakos darbus ir kitus kūrinius.

 • Rajono švietimo įstaigų atstovų apsilankymas

  pasvalio rajono svietimo istaigu vadovai

  Pasvalio rajono švietimo įstaigų direktorių pavaduotojai spalio 10 d. susirinko į Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąją biblioteką. Čia jie aplankė Mariaus Katiliškio atminimo kambarį (3 a.) ir posėdžiavo Atviro jaunimo centro Edukacijų erdvėje (4 a.). Švietimo specialistus pasitiko ir modernias bibliotekos veiklas pristatė

  Skaityti daugiau...

 • Kviečiame žiūrėti tiesioginę transliaciją!

  PLAKATASNacionalinė mokėjimo agentūra, bendradarbiaudama su Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, kviečia kovo 14 dieną, 14 valandą, žiūrėti tiesioginę transliaciją. Adresas https://www.youtube.com/watch?v=oJG51RC1Te8

 • Mariaus Katiliškio atminimo kambarys

  Rašytojo Mariaus Katiliškio atminimo kambarys įkurtas 1995 m. Sukaupti rankraštiniai, ikonografiniai, spausdinti dokumentai – kūrybos rankraščiai, laiškai, archyviniai dokumentai, prisiminimai, liudijimai, fotografijos, Lietuvoje ir Išeivijoje leistos knygos, žurnalai, laikraščiai – liudija visą Mariaus Katiliškio gyvenimo ir kūrybos kelią, susidedantį iš šių gyvenimo laikotarpių: Gruzdžių (1914–1923), Katiliškių (1923–1941), Pasvalio (1941–1944), Karo kelio (1944–1945), Flensburgo-Munos-Hanau (1945–1948), Freiburgo (1948–1949), Niujorko (1949), Čikagos (1950–1953), Lemonto (1953–1980) ir Įamžinimo.

  Visuose gyvenimo laikotarpiuose fotografijos vaizdžiai iškloja visą gyvenimiškąjį kelią – nuo gimtojo namo Gruzdžiuose, Katiliškių vaizdų, vaikystės, jaunystės akimirkų Katiliškėse, Pasvalyje fotografo įamžinto bibliotekos vedėjo iki tremties gyvenimo DP stovyklose, iki jaukios šeimyninės aplinkos Lemonte, visuomeninio, šventinio, draugų horizonto Amerikos žemėje, iki ankstyvo išėjimo Amžinatvėn.

  Įamžinimo laikotarpį liudija fotografijos: Gruzdžiuose, Katiliškėse, Žagarėje, Naisių literatūros muziejuje, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje ir Lemonte. Išskirtinis dėmesys skiriamas: Mariaus Katiliškio skaitymams, Bibliotekos premijai moksleiviams ir studentams už geriausius rašinius rašytojo kūrybos temomis, už laisvąją kūrybą.

  Visuose laikotarpiuose akcentuojamas kūrybinis palikimas, prasidėjęs nuo išlikusių trijų rankraštinių eilėraščių sąsiuvinių (1931–1933). Atskirai išryškinama svarbiausioji kūrybos dalis, sudėta keliose solidžiose Vokietijoje, Amerikoje ir Lietuvoje leistose knygose („Prasilenkimo valanda", „Užuovėja", „Miškais ateina ruduo, „Išėjusiems negrįžti" ir kt.) ir didžiausias kūrybinis išsipildymas – surastasis pirmojo novelių rankraščio „Seno kareivio sugrįžimas" išleidimas gražia knyga 2003 m. Kopijos iš publikacijų kultūriniuose žurnaluose ir laikraščiuose talpinamos ant sienų pritvirtintose specialiuose mediniuose dėkluose.

  Rašytojo žmonos Zinos Katiliškienės – poetės Liūnės Sutemos dėka sukaupta nemažai kūrybos rankraščių: novelių, paskaitų, kalbų tekstų, visas „Apsakymų" rankraštis. Unikaliausias ir svarbiausias rankraštinis dokumentas – dienoraštis, apimantis 1946–1952 metus.

  Kartu su gyvenimo ir kūrybos liudijimais dar keli neatskiriami gyvenimo palydovai: rašomoji mašinėlė „Olympia" SM9, kuria buvo spausdinami išeivijos laikotarpio kūriniai, dvylika pypkių, viena už kitą įmantresnių, odinis aplankas su inicialais M. K., plunksninė, rankinis laikrodis „Stellaris". Už šiuos eksponatus esame dėkingi Zinai Katiliškienei ir juos į Pasvalį iš tolimojo Lemonto pargabenusiems pasvaliečiams Živilei ir Žilvinui Ramašauskams.

  Nors atminimo kambario ekspozicija ne kartą buvo keičiama, papildoma naujais dokumentais, tačiau ji buvo pasenusi, nebepatraukli lankytojams, ypač jaunimui, nebeatitiko šiuolaikinių lankytojų poreikių, todėl 2015 m. įgyvendinus projektą „Mariaus Katiliškio atminimo kambario ekspozicijos Pasvalio viešojoje bibliotekoje atnaujinimas" (dalinai finansuotas Lietuvos kultūros tarybos) rašytojo Mariaus Katiliškio atminimo kambario ekspozicija atsinaujino. Senus spintelių dizaino stendus, pakeitė šiuolaikiško dizaino grafiniai vaizdai, atspausdinti ant plastikinių sienos plokščių. Šie stendai skirti atkurti pagrindiniams gyvenimo etapams, panaudojant pasaulio žemėlapį. Lankytojams buvo sukurta erdvė, suteikianti galimybes patraukliai ir visapusiškai susipažinti su rašytojo Mariaus Katiliškio gyvenimu, asmenybe, kūryba.

  2017 m. įgyvendinus projektą „Rašytojo Mariaus Katiliškio kūrybinio palikimo aktualizavimas ir populiarinimas, naudojant inovatyvias ir interaktyvias technologijas" (dalinai finansuotas Lietuvos kultūros tarybos) rašytojo Mariaus Katiliškio atminimo kambaryje įrengus informacinį-edukacinį kompiuterinį terminalą ir jame įdiegus naujas elektronines paslaugas sudaryta galimybė rašytojo Mariaus Katiliškio kūrybinį palikimą bendruomenei (ypač vaikams ir jaunimui) pateikti inovatyviai bei interaktyviai. Informaciniame-edukaciniame kompiuteriniame terminale lankytojai gali išbandyti šias interaktyvias elektronines paslaugas: edukacinę viktoriną, žaidimą „Užbaik Katiliškio kūrinio sakinį", dėlionę „Katiliškio kelias", Mariaus Katiliškio gyvenimo laiko juostą, fotografijų, vaizdo ir garso galeriją. Lankytojų patogumui vaizdas terminalo ekrane taip pat yra matomas didelės įstrižainės televizoriaus ekrane. Informacija pateikta lietuvių, anglų, rusų kalbomis.

  Kviečiame visus Pasvalio krašto žmones ir miesto svečius susipažinti su žymaus rašytojo gyvenimu bei kūryba ir išbandyti naujas elektronines paslaugas. Ekskursijos ir informaciniame-edukaciniame terminale įdiegtos elektroninės paslaugos, kurios yra teikiamos Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Mariaus Katiliškio atminimo kambaryje yra nemokamos. Mokinių grupės apsilankymą gali vesti bibliotekos darbuotojas. Dėl laiko susitarti kviečiame paskambinus tel. nr. (8 451) 34 319 (Informacijos, mokymo ir dokumentavimo skyrius) ar atėjus į Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąją biblioteką (Vytauto Didžiojo a. 7).

 • Bibliotekų jubiliejai 2017 metais

  2017 metai buvo ypatingi Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąjai bibliotekai ir dar 15 kitų Lietuvos viešųjų bibliotekų:  drauge šventėme jubiliejinius įkūrimo 80-mečius.  Palydėdami išeinančius metus kviečiame prisiminti 16  jubiliejinių bibliotekų ir pažiūrėti joms skirtą jubiliejinį filmuką.

  Filmuką kūrė Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos darbuotojas Dainius Vareika Filmuką kuriant panaudota medžiaga iš dokumentų parodos „Bibliotekų praeitis ir dabartis Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio fone“, kurią rengė  16 jubiliejų švenčiančių bibliotekų.

 • Bibliotekos 80-mečio renginių programa

  Sausis

  Sausio 13-osios minėjimo renginiai

  Tiesioginė vaizdo transliacija iš LR Seimo – Iškilmingas Laisvės gynėjų dienos  minėjimas ir Laisvės premijų įteikimo ceremonija LR Seimo Kovo 11-osios Akto salėje, Laisvės dainos. Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija (Interneto skaitykloje)

  Vaidybinio filmo (rež. R. Mulan) „Mes dainuosim“ peržiūra (Jaunimo erdvėje „Mono arba stereo“)

  Parodos: virtuali paroda „Diena, kai mes iškovojom savo laisvę“; dokumentų parodos „Biblioteka mini Sausio 13-ąją“, „Vaikai apie Laisvę“ (Suaugusių abonemente, 3 a. fojė, Vaikų literatūros skyriuje)

  Vasaris

  Poeto Bernardo Brazdžionio 110-ųjų gimimo metinių paminėjimo renginiai

  Parodų ciklo „Bernardo Brazdžionio asmenybės atskleisties ženklai fotografijose ir dokumentuose“ pristatymas: „Nuo tėviškės iki grįžtančio pavasario balsų“ (Krašto galerija, 2 a.), Jono Jakimavičiaus fotografijų paroda „Sugrįžimas į Tėvynę“ (Konferencijų salė, 3 a.),  „100 metų aš gyvensiu...“ (fojė, 3 a.).

   „Bernardo Brazdžionio šviesoje: Maironio lietuvių literatūros muziejaus diena Pasvalio bibliotekoje“.

  Kovas

  Susitikimas su 80-metį švenčiančiu legendiniu kraštiečiu aktoriumi Regimantu Adomaičiu

  Mokslinė konferencija „Biblioteka – kultūrinės nepriklausomybės kūrėja ir bendruomenės stiprėjimo garantas“

  Susitikimas su bibliotekos bičiuliu kraštiečiu rašytoju Mykolu Karčiausku

  Balandis

  Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai

  Atnaujintos Pasvalio krašto e. bibliotekos pristatymas

  Geriausių skaitytojų apdovanojimai

  Paroda „2015–2016 metų pasvalietiškos knygos bibliotekoje“ Krašto galerijoje

  Gegužė

  Gerumo diena „Biblioteka ir draugai: amatų mugė“

  Birželis–rugpjūtis

  Paroda „Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos gyvenimo spalvos“ Krašto galerijoje

  Dokumentų paroda „Bibliotekų praeitis ir dabartis Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio fone“ Konferencijų salėje

  Virtuali paroda „Bibliotekų praeitis ir dabartis Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio fone“

  Vasaros skaitymai „Vasaros nuotykis su biblioteka“

  Rugsėjis

  Renginys „Jaunimo muzikinis-literatūrinis šėlsmas Pasvalyje“

  Šventinis edukacinis renginys „Ekskursija laiku: žvilgsnis į knygą, kultūrą, istoriją kitu kampu“

  Pasvalio kraštiečių bendrijos organizuoto konkurso laureatų darbų paroda Konferencijų salėje

  Spalis

  Susitikimas su dailininku Boleslovu Tuskėnu

  Lapkritis

  Renginys „Sielos žemėlapis“, skirtas ilgametės bibliotekos darbuotojos Vitalijos Kazilionytės pirmosioms mirties metinėms paminėti

  Atminimo valanda

  Bibliografinės rodyklės „Vitalija Kazilionytė: asmenybė ir kūryba“ pristatymas

  Paroda „Sielos žemėlapis: Vitaliją atmenant“ Krašto galerijoje

  Gruodis

  Informacinio terminalo Mariaus Katiliškio atminimo kambaryje pristatymas

  Paroda „Eugenijui Matuzevičiui – 100“ Krašto galerijoje

  02–09 mėn. Lietuvos jaunųjų kūrėjų meninės raiškos konkursas „Išskirtiniai jaunieji veidai: Mariaus Katiliškio  paliesti“

  Renginius remia Lietuvos kultūros taryba, Pasvalio rajono savivaldybė