Naujienos

Plėskime 1863–1864 metų sukilimo žemėlapį

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos projekte, skirtame jubiliejiniams sukilimo metams, buvo numatyta parengti ir išleisti sukilimo atminties vietų žemėlapį. Tačiau iš Kultūros fondo gavus mažesnį, nei buvo prašyta finansavimą, šio sumanymo teko atsisakyti ir žemėlapiui pasirinkti virtualią erdvę.

Dabar Pasvalio krašto kultūros paveldo E. Bibliotekoje PASVALIA, tituliniame puslapyje rasite interaktyvų žemėlapį „1863–1864 metų sukilimas Pasvalio krašte" (http://www.pasvalia.lt/zemelapis.html). Jame vaizdžiai atkurtas sukilimo įvykių mūsų krašte kelias: raudonos liepsnelės žymi vietoves, kuriose vyko mūšiai, telkėsi sukilėlių būriai, buvo įkurtos jų stovyklavietės, žuvo sukilėliai, vietoves, iš kurių buvo ištremti gyventojai. Spustelėjus liepsnelę žemėlapyje išsiskleidžia aprašas su nuotraukomis. Tokių liepsnelių „dega" jau 40.

Žemėlapį kūrė Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro darbuotoja Lijana Markevičienė, informaciją rinkti ir aprašus kurti padėjo bendradarbė Toma Mikalajūnaitė, IT specialistui Vidmantui Skvireckui teko technologinė sritis. Faktais, nuotraukomis, patarimais talkino Pasvalio krašto muziejaus darbuotojas Gražvydas Balčiūnaitis. Jis žemėlapį ir pristatė Pasvalyje gegužės pabaigoje vykusioje mokslinėje konferencijoje „1863–1864 metų sukilimas: už Jūsų ir Mūsų laisvę".

Kūrimo pradžia nebuvo lengva – sukilimo eiga tiek mūsų krašte, tiek visoje Lietuvoje dar mažai tyrinėta. Gelbėjo atgimimo laikotarpiu ir 2006 m. kartu su Sėlių bendrija vykdyto bendro projekto metu sukaupti, bibliotekos fonduose saugomi dokumentai. Informacija žemėlapiui rinkta iš archyvinių šaltinių, ikikarinio laikotarpio, sovietmečio, atkurtosios nepriklausomybės metais išleistų spaudinių. Peržiūrėta per 70 įvairių leidinių, tūkstančiai archyvinių dokumentų lapų. Žemėlapis toliau bus pildomas naujais faktais. Mūsų tikslas – atkurti kiek įmanoma detalesnę sukilimo eigą. Dabar ieškome naujos informacijos, naujų archyvinių dokumentų.

Žemėlapis – svarbus pažintinę, kultūrinę vertę turintis vedlys po Pasvalio krašto sukilimo atminties vietas, skirtas ne tik vietinei visuomenei, mokytojams ir mokiniams, bet ir Pasvalyje besilankantiems turistams, Lietuvoje ir išeivijoje gyvenantiems sukilimu besidomintiems žmonėms. Kviečiame visus, dar „nekeliavusius" žemėlapyje nurodytais keliais, užsukti į portalą www.pasvalia.lt. Kviečiame žemėlapio lankytojus tapti tolesniais jo kūrėjais: jei žinote naujų su sukilimu mūsų krašte susijusių faktų ar turite atminties vietų nuotraukų, atsiliepkite. Būsime dėkingi. Telefonas: 8 451 34319, el. paštas: parvalkai​@​gmail.com. Maloniai lauksime užeinančių ir į biblioteką – kartu plėsime sukilimo žemėlapį.