Naujienos

Viešnios iš Lemonto (JAV) Mariaus Katiliškio atminimo kambaryje

4 ramasauskiene2019 m. rugsėjo 25 d., trečiadienį, rašytojo Mariaus Katiliškio atminimo kambarį aplankė kraštietė iš Lemonto (JAV) Živilė Ramašauskienė kartu su savo drauge Elena.

Ž. Ramašauskienė mielai įsitraukė į pokalbį apie rašytoją Marių Katiliškį ir jo žmoną Zina Nagytę-Katiliškienę (slapyvardis Liūnė Sutema). Papasakojo apie rašytojo rašomojo stalo ir kitų autentiškų daiktų kelionę į Pasvalio biblioteką iš tolimojo Lemonto (JAV). Kraštietė Ž. Ramašauskienė pažadėjo mums greitai apsilankyti ir vėl. Tokie malonūs susitikimai su kraštiečiais kiekvieną kartą papildo rašytojo Mariaus Katiliškio gyvenimo ir kūrybos kelią dar viena dėlionės dalimi.

Informacinį pranešimą parengė vyresn. bibliotekininkė Toma Mikalajūnaitė, nuotraukos vyr. bibliografės Almos Balčiūnienės ir vyresn. bibliotekininkės Zinos Balzarevičienės