Bibliotekos premija

Siekdama įamžinti buvusio Pasvalio viešosios valstybinės bibliotekos vedėjo (1941–1944), žymaus rašytojo Mariaus Katiliškio atminimą, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka 1995 m. įsteigė Bibliotekos premiją. Premijai gauti kas treji metai biblioteka skelbia meninės raiškos konkursą Mariaus Katiliškio kūrybos tematika, kurioje dalyvauti kviečiami Lietuvos kūrėjai.

2017 m. konkursas Bibliotekos premijai gauti buvo skelbiamas jau septynioliktą kartą. Konkurso tema - „Išskirtiniai jaunieji veidai: Mariaus Katiliškio paliesti“. Jaunieji kūrėjai nuo 15 iki 35 metų buvo kviečiami siųsti konkursui rašto darbus, dailės kūrinius, vaizdo filmus, fotografijas. Darbai turėjo tiesiogiai ar netiesiogiai sietis su Mariaus Katiliškio gyvenimu, kūryba ir jo kūrinių problematika.