Naujienos

Meninių interpretacijų paroda „Aukštaitijos rašytojų atspindžiai. Meninės interpretacijos“
Spalio 9–15 d. bibliotekos renginiai
Nepatogus kinas mūsų bibliotekoje
Kviečiame naudotis ELVIS paslaugomis
Kilnojamoji leidinių paroda gimtajai kalbai išlaikyti „Žmonėms, žodžio stogą kėlusiems (Just. Marcinkevičius)“
Kviečiame teikti paraiškas Pasvalio rajono savivaldybės Bernardo Brazdžionio literatūros premijai gauti
Spalio 2–8 d. bibliotekos renginiai
Metodinė diena
Jubiliejinis susitikimas su aktore Olita Dautartaite
Renginys „Svajonės siekė dangų“, skirtas Mokytojo dienai
Balio Tuskėno vieno paveikslo paroda
Paroda „Komiksų kūrimo dirbtuvių pagal Marių Katiliškį Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos moksleivių darbai“