Naujiena

Virtuali Jungtinė darbų paroda

2021 05 26

Jungtinė darbų paroda „Žydintis gegužis" – tai net 99 kūriniai, kurių fotografijos eksponuojamos bibliotekos Vaikų erdvės svetainėje. Kviečiame aplankyti! 

Šiuos kūrinius piešė, lipdė, meistravo vaikai, jaunuoliai ir suaugusieji iš 9 Pasvalio rajono ugdymo ir užimtumo įstaigų, organizacijų bei draugijų. Kūrinių nuotraukas jie siuntė atsiliepdami į parodos organizatorių paskelbtą kvietimą. 

Parodos organizatoriai Pasvalio „Riešuto" mokykla ir Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka Jungtinę darbų parodą rengia jau 25 metus ir dėkoja visiems, kūrusiems parodai.

Parodos idėja – parodyti kiekviename žmoguje slypinčius talentus, skleisti draugystę ir vienybę tarp įvairaus gebėjimo žmonių.

Kūrybinių darbų nuotraukas pristatė: