Naujiena

Liūdime netekę Meškalaukio bibliotekininkės Genės Rakauskienės

2021 01 28

Liūdime netekę kolegės bibliotekininkės Genės Rakauskienės (1952 09 09 - 2021 01 27): neeilinės asmenybės, 1977 - 2019 metais dirbusios Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos padalinio Meškalaukio kaimo bibliotekos vyresniąja bibliotekininke. Už savo veiklą ji buvo apdovanota Pasvalio rajono savivaldybės Padėkos raštu 1997 m., geriausių rajono kultūros darbuotojų „Skruzdė“ titulu 2014 m., paskelbta Joniškėlio apylinkių seniūnijos „Deimančiuku“ 2019 m. Išraiškingiausiai jos populiarumą ir indėlį į vietos žmonių kultūrinį gyvenimą atspindi švelnus kreipinys „Genutė“, kuriuo į ją kreipdavosi meškalaukiečiai bei kolegos bibliotekininkai.
Meilė nematerialiems dalykams: knygai, kūrybai, laisvei ir saviraiškai buvo išskirtiniai bibliotekininkės Genės Rakauskienės bruožai. Jos dėka neseko lankytojų skaičius Meškalaukio kaimo bibliotekoje, kaimo kultūrinis gyvenimas išliko aktyvus. Genutė pradėjo dirbti Meškalaukio kaimo bibliotekoje 1977 m., o bedirbdama 1987-1989 m. baigė mokslus Vilniaus kultūros mokyklos bibliotekininkystės skyriuje.
Savo žinias ir meilę Knygai nuolat naudojo praktikoje: organizavo renginius, šventes, festivalius savo kaimo bendruomenėje, pati rašė renginių scenarijus, eiles. Buvo renginių aktyvi dalyvė: vedė, kalbino svečius, koncertuodavo drauge su Pasvalio kultūros centro Joniškėlio skyriaus ansambliu „Ramunėlė“, draugijos „Bočiai“ Meškalaukio padalinio kolektyvu.
Jos dėka žymiausios valstybinės istorinės datos Meškalaukyje būdavo paminimos išskirtinai ir įsimintinai. Ypač išsiskyrė Genutės organizuoti renginiai, skirti Sausio 13-ajai, 1863 metų sukilimui, skrydžio per Atlantą 80-mečiui, pastovūs susitikimai su vietos literatais ir jų kūrybos apžvalgos. Daug dėmesio Genutė skyrė skyrė krašto istorijai, vietos papročiams. Jos rūpesčiu buvo organizuotos kūrybinės dirbtuvės, skirtos supažindinti vaikus su lietuvių liaudies tradicijomis ir papročiais, įkurtas Meškalaukio vaikų lėlių teatras. Jos kraštotyros darbas „Meškalaukio bibliotekos metraštis“ pripažintas vienu geriausių Pasvalio rajone.
Bibliotekininkė Genė Rakauskienė buvo viena iš tų kasdienių herojų, kurie mokė atrasti prasmę mūsų krašto istorijoje, išreikšti save asmeninėje kūryboje, visuomeninėje veikloje. Didžiuojamės, kad turėjome tokią kolegę ir drauge su visais liūdime dėl jos netekties.
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos darbuotojai