Naujiena

Kviečiame dalyvauti Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginiuose

2021 11 11

Lapkričio 15–21 dienomis visoje Lietuvoje vyks tradiciškai organizuojamos Suaugusiųjų mokymosi savaitės, kurios šūkis šiemet „Mokaisi – gyveni, gyveni – mokaisi!“, renginiai. Prie jų, kaip ir kasmet, siūlydama įvairius užsiėmimus jungiasi ir Pasvalio rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstaigos, tarp jų – Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka.

Visi renginiai nemokami, juose kviečiame dalyvauti asmenis, kuriems aktualios susitikimų temos.

Bibliotekų organizuojami renginiai vyks gyvai Pasvalio mieste, rajono kaimuose ir miesteliuose.

Savaitės idėja. Prisimindami šiuos prieš 100 metų gimusio Vytauto Mačernio žodžius, pagerbdami poeto atminimą ir permąstydami jo mintis – susitikime mokytis: treniruoti kūną ir protą, lavinti sielą ir ugdyti valią, mokytis siekti tikslų ir svajonių, savo pavyzdžiu įkvėpti šalia esančius. Naudingų, prasmingų ir įdomių mokymosi susitikimų savaitę skirsime įvairioms ir aktualioms temoms: skaitmeninio raštingumo svarbai, būtinybei ir naudai; tarpkultūriniams ir etniniams visuomenės santykiams; vietovių istorijos, atmintinų įvykių paieškai ir mokymuisi iš jų; antropologės M. Gimbutienės naujos šviesos idėjų sąsajoms su praktiniu mūsų gyvenimu; sveikam gyvenimo būdui; saviraiškai per sportą ir kūrybą; verslumo, pilietiškumo, mokėjimo mokytis, bendradarbiavimo gebėjimų tobulinimui…

Mokymusi siekime, kad mūsų gyvenimas būtų kuo kokybiškesnis, kad būtume dar labiau pasirengę nugalėti kliūtis, o įsibėgėję mokytis nebegalėtume sustoti!

Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginius šalyje inicijuoja Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija.

Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginius Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje koordinuoja vyresnioji bibliografė Nijolė Banelienė ir vyriausioji metodininkė Rita Baltrukienė , tel. (8 451) 34319 mob.659 06341 , el. p. ; .

Bibliotekų užsiėmimų sąrašas skelbiamas ČIA.

Visų Pasvalio rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstaigų užsiėmimų sąrašas skelbiamas ČIA.