Naujiena

Kviečiame dalyvauti Algio Mickūno filosofijos centro konkurse !

2022 03 30

Kraštiečio filosofijos profesoriaus Algio Mickūno vardo filosofijos centras, šįmet įkurtas Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje, organizuoja interpretacijų tema „Ką reiškia būti laisvam?“ konkursą. Tai – galimybė būti išgirstam, pasidalinti savo mintimis, mokytis mąstymo meno ir įsitraukti į praturtinantį filosofinį pokalbį apie tai, kas rūpi.

 Algio Mickūno filosofijos centro, drauge ir šio konkurso, siekis – ugdyti kritinį žvilgsnį, gebėjimą valdyti bei išreikšti mintį, dalyvauti diskusijoje, skatinti domėjimąsi filosofija, ugdyti  demokratines vertybes, pagarbą visuotinai pripažintoms žmogaus teisėms ir laisvėms.
„Ką reiškia būti laisvam?“ konkurso auditorija – Pasvalio rajono jaunimas (14–29 m.): moksleiviai, studentai, dirbantys jaunuoliai – žmonės, kuriems ypač svarbu ugdyti gebėjimą laisvai, be išankstinių nuostatų, mąstyti bei – kurti ateitį.
Temą, dalyvių pasiūlytą pirmajame filosofijos centro susitikime, kviečiama interpretuoti įvairiomis formomis: rašytine (esė, poezija, proza), vaizduojamąja (vaizdo įrašu, teatro ar dailės kūriniu, fotografija), visuomenine (socialine akcija, iniciatyva) ar kitu, dalyviui priimtinu bei jo idėją atskleidžiančiu būdu.
Konkurso vertinimo komisiją sudaro: filosofai prof. dr. Algis Mickūnas, dr. Žilvinas Svigaris, žurnalistė Kotryna Kraptavičiūtė.
Siųsti darbus kviečiama iki šių metų gegužės 1 d. adresu Konkurso apdovanojimų šventė vyks gegužės 13 d., 13 val. (vieta bus tikslinama), susitikimo su filosofu, rašytoju prof. dr. Tomu Kačerausku (tyrinėjančiu kūrybos, laisvės, individo temas) Pasvalyje metu. Vyks diskusija, taip pat bus pristatomi geriausi konkursui pateikti darbai. Konkurso dalyviams skiriami paskatinamieji prizai.
Komisijos pirmininkas Algis Mickūnas kviečia konsultuotis, užduoti klausimų, pasitarti – mielai laukia laišku adresu
Organizatoriai kviečia jėgas išbandyti ir Lietuvos mokinių filosofijos olimpiadoje (plačiau apie tai – susitikime gegužės 13 d.)               
*                   
Filosofijos centro Pasvalyje idėjos autorius profesorius dr. Algis Mickūnas kviečia dalyvauti konkurse, ragindamas drąsiai pamąstyti apie tai, ką laisvė reiškia man pačiam – kaip išgyvenu laisvės, nelaisvės apraiškas savo gyvenime? Mokykloje? Santykiuose su kitais? Pasaulyje matydamas demokratijos ir autokratijos priešpriešą?
Mūsų kasdienybė yra persunkta įvairių įtampų, prieštaringų iššūkių ir reikalavimų. Vieni reikalauja „ne-tradicinių“ santykių, kiti buriasi tokiems santykiams priešintis. Valstybė reikalauja skiepytis, kiti – kaltina valstybę atimant piliečio pasirinkimo laisvę. Garbingos valstybinės dienos renginiuose atstovai taria pagerbimo žodį paaukojusiems gyvybes dėl laisvo žodžio, kiti – šūkauja ir švilpia, uždrausdami atstovų žodžio laisvę. Bet ir vieni, ir kiti pasikliauja miglotu suvokimu to, kas gi yra ta laisvė? Kas yra atsakingas už tokius reikalavimus ir elgesį?
Juk visuose tokiuose reikalavimuose teigiama, kad visuotinos žmogaus teisės atsiranda, remiantis žmogaus laisve išreikšti savo nuomonę bei nesutikti su kitų nuomonėmis. Tačiau nepaklausiama – ar galima uždrausti kitų teisę savo nuomonę pareikšti? Ir štai – čia atsiveria filosofijos „galia“ sukurti laisvą erdvę ir joje iškelti esminius klausimus apie laisvę, apie visų lygybę ir teises, o kartu – ir atsakomybę.
Kaip laisvė ir atsakomybė atrodytų, jei užklaustume, kaip jos gali viena kitą apriboti? Kodėl visuotinas žmogaus teises paneigia daugelis šiandienos valstybių?
Kviečiame visus prisijungti prie šių diskusijų ir drąsiai pareikšti savo nuomonę – o ji praplės ir visų mūsų mąstymo akiratį.“
(Nuotraukoje Algis Mickūnas ir Pasvalio gimnazistai su mokytoja Asta Simonaite Filosofijos centro atidarymo metu.)