Naujiena

Dokumentų ir nuotraukų paroda „Tiesus ir kalboje, ir gyvenime“

2022 07 11

Kviečiame aplankyti bibliotekos Krašto galerijoje (II a.) veikiančią dokumentų ir nuotraukų parodą „Tiesus ir kalboje, ir gyvenime“.

Paroda, skirta Pasvalio kraštiečio architekto, poeto, vertėjo Jono Vytauto Nistelio 100-osioms gimimo metinėms.

Jonas Vytautas Nistelis gimė 1922 m. rugpjūčio 23 d. Panevėžyje, pirmojo diplomuoto Lietuvoje kultūrtechniko šeimoje. Augo Ąžuolpamūšyje (Pasvalio r.), kur ąžuolų apglėbtas Viešmenėlis įteka į Mūšą. 1940 m. baigė Pasvalio Petro Vileišio gimnaziją. Per išleistuves už lango jau žlegėjo rusų tankai. Studijuoti pasirinko architektūrą Vytauto Didžiojo universitete ir tapybą Kauno meno institute. Mokslus pirmą kartą nutraukė okupantai iš Vakarų, antrą kartą – iš Rytų. „Atšilus“ gavo inžinieriaus architekto diplomą. Nuo 1950-ųjų iki mirties – 1986 m. kovo 7 d. – gyveno ir dirbo Šiauliuose. Duoną pelnėsi architekto darbu. Suplanavo Kuršėnų, Linkuvos, Šeduvos, Rokiškio, Obelių, Pakruojo ir kitų miestų centrus.

Nepriimdamas sovietinės ideologijos savo kūrybos nespausdino. Jautėsi esąs pašauktas ieškoti dieviškosios paslapties prasmės, liudyti okupuotos Lietuvos tragediją. Po mirties kūryba paskelbta almanache „Poezijos pavasaris’88“. Atkūrus nepriklausomybę išėjo eilėraščių rinkiniai „Didieji siluetai“ (1993), „Lietuviškos rapsodijos“ (1995), „Eilės tylumai“ (1996), „Žodžiai prieš saulėlydį“ (1999), religinės poezijos rinkiniai „Šventoji valanda“ (1996), „Kryžiaus kelias“ (1997), „Žodžio aidai“ (1998), „Malonės pilnoji“ (1999). Kūrybai būdinga apmąstymai apie buvimą žemėje, menininkus, Tėvynę ir žmogiškąsias vertybes, įtaigus poetinis vaizdas ir taikli, dvasios begalybę atverianti frazė.

Vertė Afrikos, Amerikos tautų poeziją, Dovydo psalmes ir kita. Iš anglų kalbos išvertė R. Tagorės poezijos rinktinę „Lyrika“ (1972), išleistas rašytojo poezijos vertimų rinkinys „Įdukrintos dainos“ (1997). Dalis poezijos vertimų skelbta periodikoje.

J. V. Nistelis mirė 1986 m. kovo 7 d. Palaidotas Šiaulių Ginkūnų kapinėse.

Informacija iš http://www.prodeoetpatria.lt/files/html/nistelis-eiles-tylumai.htm, https://www.vle.lt/straipsnis/jonas-vytautas-nistelis/