Kas vyko

Viešnių apsilankymas Mariaus Katiliškio atminimo kambaryje

2022 09 26

Praeitą savaitę Mariaus Katiliškio atminimo kambaryje lankėsi Šiaulių Esperanto klubo „RUTO“ narės: klubo pirmininkė Nijolė Petraitytė, Aldona Nijolė Ballard, Virginija Budginaitė ir Violeta Revuckaitė. Taip pat Vaškų Vandos Zaborskaitės kaimo bibliotekos skaitytoja Margarita Grodienė ir ją atlydėjusi vyr. bibliotekininkė Aldona Oniūnienė.

Viešnioms buvo pristatytas rašytojo gyvenimo ir kūrybos kelias, autentiški eksponatai, knygos ir rankraščiai, įgarsintos M. Katiliškio kūrybos ištraukos bei edukacinis terminalas.

Viešnagės metu aplankyta ir kita erdvė, šalia esanti – Jono Mikelinsko biblioteka.

Viešnios grožėjosi įrengtomis ekspozicijomis, domėjosi rašytojų gyvenimu ir kūryba.