Kas vyko

Svaigalams sakome NE Pasvalio atvirame jaunimo centre

2021 10 29

Pasvalio atvirame jaunimo centre vyko renginiai, skirti padėti jauniems žmonėms išvengti alkoholio, tabako ir narkotikų daromos žalos, mažinti su šių medžiagų vartojimu susijusių veikų skaičių, 

Spalio 28 d. Pasvalio atvirame jaunimo centre vyko pokalbis skaudžia tema: apie vaikų ir jaunuolių priklausomybę žalingoms medžiagoms ir pagalbą tiems, kas patiria priklausomybę ar gyvena su priklausomais asmenimis.

Pokalbį vedė Panevėžio apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus (VTAS) mobilios komandos specialistės Elena Tautkienė ir Raimunda Mažrimienė bei jų patarėjos VTAS teisininkės Jurgita Varanauskienė ir Jurgita Jankauskienė.

Specialistės supažindino su Mobilios komandos veikla: „Svarbiausias mobilios komandos darbo tikslas – padėti krizę išgyvenančiai šeimai, kai nustatyta grėsmė nepilnamečiui ir jis gyvena jam nesaugioje aplinkoje. Panevėžio apskrityje šiuo metu veikia dvi mobilios komandos. “

Mobilios komandos specialistai atvyksta į nepilnamečius turinčias šeimas, kurios susiduria su policija, pavyzdžiui, vykstant kratoms. Taip pat atsiliepia į pranešimus, gautus iš medikų ligoninėse ar Vaikų pagalbos linija tel. 116 111, internetu www.vaikulinija.lt

Specialistės supažindino su pastarųjų metų Mobilios komandos iškvietimų statistika. Daugiausia iškvietimų komanda sulaukia dėl alkoholizmo (38%) ir vaiko nepriežiūros (39%). Dėl narkomanijos iškvietimų yra 2%, tačiau specialistės pabrėžė, kad narkotikai ypač pavojingi yra tuo, kad nuo jų priklausomas žmogus dažniausiai šios priklausomybės nebeįstengia įveikti ir sužlugdo ne tik savo, bet ir nuo jo priklausančių vaikų, jaunuolių gyvenimą. „Narkotinių medžiagų vartojimas ir platinimas teisininkų yra prilyginamas žmogžudystei. Tas, kas juos platina, visam laikui sužlugdo ne vieno, o daugelio žmonių gyvenimą. Narkotikų priklausomybė yra daugiau nei du šimtus kartų stipresnė nei alkoholio.“ sakė specialistės.

Specialistės pasidalino savo asmenine patirtimi bendraujant su priklausomybę patiriančiais vaikais, jaunuoliais, jų tėvais ar globėjais. Plačiau papasakojo apie populiariausius narkotikus Lietuvoje, žalingas jų vartojimo pasekmes, konsultavo, ką daryti, jei artimoje aplinkoje kyla įtarimų dėl narkotines medžiagas vartojančio žmogaus.

Susitikimo išvakarėse, spalio 27 d. Pasvalio atvirame jaunimo centre surengta meninio filmo „Requiem svajonei“ (JAV, 2000) peržiūra. Tai vienas įtaikingiausių kino kūrinių perteikiančių narkotikų poveikį ir žalą.