Kas vyko

Nauji eksponatai iš Mariaus Katiliškio gimtinės

2020 10 08

2020 m. spalio 6 d., antradienį, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos bibliotekininkai lankėmės pas Žagarėje gyvenančią rašytojo Mariaus Katiliškio sūnėno Vytauto Vaitkaus žmoną Romualdą Vaitkienę, aplankėme M. Katiliškio sodybvietę Katiliškėse. Kelionės pabaigoje užsukome į Gruzdžius, kur gimtiniame M. Katiliškio name gyvena Pužauskų šeima.

Biblioteka ruošia, atrenka, kaupia medžiagą naujajam rašytojo Mariaus Katiliškio atminimo kambariui. Labai džiugu, kad gerbiama Romualda būsimajai atminimo kambario ekspozicijai padovanojo visą šūsnį fotografijų, laiškų, M. Katiliškio pirmųjų eilėraščių sąsiuvinius, savo niekur nespausdintą straipsnį „Meilės epilogas“. Šios dovanos neįkainojamos, labai brangios Pasvalio bibliotekai, kuri nešioja rašytojo Mariaus Katiliškio vardą.

Labai prasminga buvo apsilankyti ir Gruzdžiuose. Gimtiniame rašytojo name gyvena Pužauskų šeima. Atvykę iš Pasvalio buvome labai mielai priimti, Dalia Pužauskienė papasakojo apie rašytojo gimtąjį namą, minėjo, kad jų šeima čia įsikūrė dar 1995 metais. Iš Gruzdžių išvykome su geriausiais palinkėjimais, šeimininkai atminimui pasėmė keletą saujų žemių. Simboliška ir prasminga, kas žino, gal po šias žemės dulkeles bėgiojo dar visai mažas Albinas Vaitkus (Marius Katiliškis)...

Parengė vyresn. bibliotekininkė Toma Mikalajūnaitė