Kas vyko

Metodinė bibliotekininkų diena

2020 12 10

Gruodžio 10 d. surengta metodinė bibliotekininkų diena, kurioje nuotoliniu būdu per tiesioginį video ryšį dalyvavo virš trisdešimt Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos miesto ir kaimo bibliotekininkų. 

Viena dienos temų neišvengiamai buvo karantinas, prie kurio bibliotekos priverstos derinti savo veiklą ir paslaugų teikimą. Dienoje pasisakiusi bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė kalbėjo apie būtinybę dirbti saugant save ir lankytojus: knygas per karantiną išduoti tik nuotoliniu būdu, grąžintas knygas karantinuoti. Ji pabrėžė būtinybę plėsti knygnešystę: skatinti gyventojus užsisakyti nemokamą knygų pristatymą į namus. Taip pat tvirtinti darbą nuotoliniu būdu: vesti nuotolinius mokymus gyventojams, rengti virtualias parodas ir skaitymo populiarinimo akcijas internete, kelti kvalifikaciją nuotoliniu būdu. Direktorė bibliotekininkams pristatė naujausius teisės aktus, reglamentuojančius bibliotekų veiklą ir 2021 metų aktualijas, kultūros sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programą 2020-22 metams, bibliotekos strateginį veiklos planą ateinantiems metams.

Metodinėje dienoje bibliotekininkai prisiminė saulėtą vasarą ir per ją rengtus skaitymo populiarinimo renginius. Paskelbtos ir apdovanotos aktyviausiai vasaros skaitymus organizavusios bibliotekos: Pušaloto, Vaškų ir Krinčino, Meškalaukio, Nakiškių ir Mikoliškio kaimo bibliotekos. Vasaros skaitymus aptarė ir geriausias bibliotekas paskelbė metodinę dieną vedusios Inovacijų, metodikos ir informacijos išteklių centro vedėja Audronė Likienė bei vyriausioji metodininkė Rita Baltrukienė.

Kaimo bibliotekininkams rūpėjo sužinoti, ar pasieks jų skaitytojus populiariausi nauji leidiniai. Į bibliotekininkų klausimus apie bibliotekų fondų papildymą metodinėje dienoje atsakė Informacijos išteklių formavimo skyriaus vedėja Ingrida Frankienė. Ji taip pat pristatė ateinančių metų miesto ir kaimo bibliotekų fondų patikrinimo planą.

Metodinėje dienoje bibliotekininkai taip pat dalijosi savo patirtimi vedant įvairius renginius: pasisakė Krinčino, Meškalaukio, Pušaloto kaimo bibliotekininkės. Pušaloto kaimo biblioteka kvietė visus pasižiūrėti Pušalote vykusių vasaros skaitymų video filmuką. Diena užsibaigė šviesiomis nuotaikomis ir tikėjimu, kad karantinas nesutrukdys bibliotekininkams tęsti būtinų darbų ir teikti svarbiausias paslaugas gyventojams.