Kas vyko

Jaunųjų literatų konkursas „Kai plunksna prabyla“ 2021

2021 05 17

Kiekvienais metais Pasvalio r. savivaldybės švietimo pagalbos tarnyba organizuoja jaunųjų literatų konkursą „Kai plunksna prabyla“, kuriame dalyvauja Pasvalio miesto ir rajono mokyklų pradinių klasių mokiniai.  Gegužės  12 d. vyko jaunųjų literatų konkurso „Kai plunksna prabyla“ apdovanojimų šventė. Apdovanota net 12 nugalėtojų. Mokiniai pristatė poezijos ir prozos kūrinius. Jų žodžio skambesio perteikimą vertino komisija: pirmininkė – Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Regina Grubinskienė; Pasvalio r. savivaldybės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Inga Duknevičienė (komisijos sekretorė); Vyriausioji bibliotekininkė, Veiklos koordinatorius(komisijos narė) Lijana Markevičienė ir Sigita Lapėnienė, Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja (komisijos narė).

Paskelbti bei apdovanoti konkurso nugalėtojai: I-ąją vietą prozos sekcijoje laimėjo Pasvalio Svalios progimnazijos 4 kl. mokinė Akvilė Vaidžiūnaitė (mok. R. Sturienė), 2 II-ąsias vietas – tos pačios mokyklos 2 kl. mokinė Gabija Indrišiūnaitė (mok. V. Armonienė) ir Saločių A. Poškos pagrindinės mokyklos 3 kl. mokinys Spartakas Ališauskas (mok. G. Jarašūnienė), o 3 III-iąsias vietas: Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos 3 kl. mokinė Meda Vaičeliūnaitė (mok. R. Balčiauskienė), Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės gimnazijos 4 kl. mokinė Viktorija Pranskūnaitė (mok. R. Kanapeckienė) ir Pasvalio Svalios progimnazijos 2 kl. mokinys Augustas Turtinskas (mok. V. Armonienė). 

Poezijos sekcijoje I vieta atiteko Pasvalio Svalios progimnazijos 4 kl. mokinei Evai Stulgaitei (mok. R. Sturienė), dvi II vietos – Pumpėnų gimnazijos 3 kl. mokinei Vėjūnei Kazlauskaitei (mok. G. Krušinskienė) ir Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės Narteikių skyriaus 4 kl. mokinei Vismantei Stašinskaitei (mok. L. Oniūnienė), o trys III vietos: Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos 4 kl. mokiniui Augustui Urmonui (mok. J. Jakštienė), Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės gimnazijos 3 kl. mokinei Aurėjai Vasauskaitei (mok. V. Norvaišienė) ir Pasvalio Svalios progimnazijos 4 kl. mokiniui Jokūbui Vaičekoniui (mok. R. Sturienė). 

Pagyrimo raštą už pilietiškumo skatinimą kūryboje gavo Pasvalio Svalios progimnazijos 3 kl. mokinys Vakaris Vasilis (mok. D. Baniulienė). 

Sėkmės dalyviams kitais metais!

Bibliotekos Vaikų erdvės informacija