Kas vyko

Geriausių skaitytojų apdovanojimai su dėde Juze

2021 04 30

Tradiciškai kasmet baigiantis Nacionalinei bibliotekų savaitei Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje rengiami geriausių Pasvalio rajono bibliotekų skaitytojų apdovanojimai. Šiemet apdovanojimų šventė bibliotekoje vyko drauge su dėde Juze, o tiksliau - šio humoristinio personažo sukūrėju laikraščio „Darbas“ vyr. redaktoriumi Viktoru Stanislovaičiu, kuris laikraščiui rašomas dėdės Juzės istorijas 2021 metais sudėjo į knygą „Dėdės Juzės godos“.

Tačiau reginyje nebuvo auditorijos bei geriausių skaitytojų: renginys vyko nuotoliniu būdu ir visi buvo kviečiami jungtis internetu. Aplodismentai ir sveikinimai geriausiems skaitytojams sklido iš ekrano. Ekrane juos pasveikino Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė. Geriausius skaitytojus rinko viso rajono bibliotekininkai. Jiems padovanotos Padėkos, Knygos angelai, sukurti dailininkės Leonoros Stravinskienės ir knygos.

Geriausiais skaitytojais šiemet išrinkti:

Edita Anelionienė, Pajiešmenių kaimo bibliotekos skaitytoja;

Daiva Sakalauskienė, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos skaitytoja;

Ieva Rapševičiūtė, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos skaitytoja; 

Vincentas Lungis, Joniškėlio miesto bibliotekos skaitytojas;

Pijus Šimbelis, Krinčino kaimo bibliotekos skaitytojas;

Austėja Šilingaitė, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos skaitytoja; 

Į dėdę Juzę persikūnijęs Viktoras Stanislovaitis renginyje šmaikštavo, kad jam didžiausia šventė būtų apsikabinti savo skaitytojus ir drauge su jais pavalgyti lašinių, o dabar turi spoksoti į ekraną ir atsakinėti į klausimus. Nuotaiką dėdei Juzei šiek tiek pakėlė medus, kurio atnešė pristatyme netikėtai pasirodęs Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas ir raugintų agurkų stiklainis, kurį jam padovanojo bibliotekininkės. Atsidėkodamas už agurkus Juzė skyrė bibliotekininkėms širdingą autografą: „Pačioms seksualiausioms, pačioms karščiausioms, iš proto vedančioms ir lengvai taukuotoms bibliotekos moterytėms“.

Viktorą Stanislovaitį bibliotekoje pasitiko ir kalbino bibliotekininkės Irena Povilionienė ir Vaiva Samulėnienė. Pokalbį galima peržiūrėti bibliotekos Youtube: 

 

Dėdės Juzės personažą skaitytojai pamėgo dėl jo komiškų pamąstymų, nevaržomo mėgavimosi maistu ir kitais Lietuvos kaimo teikiamais malonumais. Nemažai skaitytojų sutapatina Juzę su jo autoriumi. Galbūt todėl, kad ir pats Viktoras Stanislovaitis mėgsta sočiai pavalgyti, yra prisirišęs prie gimtosios Joniškėlio provincijos ir neieško žodžio kišenėje. Autorius juokėsi, kad dėl tokio tapatinimo labiausiai nukenčia jo žmona, nes dėdė Juzė turi davatkiško būdo žmoną Zosytę, kurios Juzė nekenčia ir be kurios negali gyventi. Viktoras Stanislovaitis tikino, kad jo personažai yra išgalvoti, tačiau sutiko, kad kai kurie aprašomi įvykiai ir situacijos yra tikri. Viktoro Stanislovaičio knygą „Dėdės Juzės godos“ galima rasti rajono bibliotekose. Knygą taip pat galima įsigyti Pasvalio rajono laikraščio „Darbas“ redakcijoje, Pasvalio knygyne ar užsisakyti adresu http://www.joniskelis.lt/juze/ . Dėdės Juzės naujausius pamąstymus galima išgirsti kiekvieną darbo dieną 17.10 val. per radijo stotį „Pulsas“, paskaityti „Darbe“, ar atrasti Facebook.