Kas vyko

Dailyraščio „O RAŠTO TAS GROŽIS“ apdovanojimų šventė 2021

2021 03 17

Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos Vaikų erdvė ir Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba jau antrąjį kartą pakvietė Pasvalio miesto ir rajono 2–4 klasių mokinius dalyvauti dailyraščio konkurse „O rašto tas grožis“, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 31-erių metų sukakčiai paminėti.
Dailyraščio darbus konkursui pristatė vaikai iš 4 rajono mokyklų. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventės išvakarėse – kovo 10 d. įvyko nuotolinė geriausių darbų autorių apdovanojimų šventė. Renginio vedėja Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos vyriausioji metodininkė Rita Baltrukienė pasveikino visus konkurso dalyvius. Ji pasidžiaugė, kad daug prisijungė gražiai rašančių vaikų, ir nors ir apdovanojimo šventė vyko nuotoliniu būdu ir galbūt ne taip iškilmingai ir smagiai kaip visiems norėtųsi.
Daugiau šventiškumo suteikė konkurso „100 eilėraščių Lietuvai“ nominanto Viliaus Masilionio eilėraštis „Marijos žemė Lietuva“, kurį skaitė bibliotekos bičiulė, pagalbininkė ir savanorė Viltė Rimkutė.
Konkurso dalyvius pasveikino Pasvalio miesto meras Gintautas Gegužinskas, savo sveikinimo kalboje pabrėžęs: „Pats svarbiausias dalykas, kad jūs, vaikai, ir mes visi, kalbame lietuviškai, kad gyvename Lietuvoje, mylime savo Tėvynę ir minėdami Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 31-ąsias metines – galime džiaugtis laisve. Kur benuvestų jus gyvenimo kelias – žinokite, kad yra žemėlapyje toks taškas – Pasvalys, kad čia visada jūsų laukia tėvai, draugai – tie žmonės, kurie jums yra brangūs.“
 Bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė, pasigėrėdama mokinių darbais, palinkėjo: „Kad meilė ir dėmesys rašto kultūrai, kraštui ir gimtajai kalbai visada būtų jūsų širdyse.“
Dailyraščio vertinimo komisijos pirmininkė – Inga Kaulinskienė, Pasvalio rajono savivaldybės švietimo pagalbos specialioji pedagogė apibendrino atliktus darbus. Ji dėkojo mokytojams, mokiniams ir tėveliams už darbų pristatymą konkursui šiuo sudėtingu pandemijos laikotarpiu ir pasidžiaugė, kad buvo labai džiugu ir įdomu skaityti mokinių darbus, nes juose buvo rašoma įvairiausiomis temomis: apie meilę savo kraštui, laisvę, valstybės simbolius, kunigaikščius, apie Lietuvos gamtą ir jos gyventojus, apie lietuviškus papročius, duoną kasdieninę ir kad kiekvienas darbas – unikalus.
Komisijos nutarimu dailyraščio konkurso „O tas rašto grožis!“ nugalėtojomis tapo:
  •  Grėta Bezumavičiūtė Pasvalio „Lėvens mokykla“ (2 klasė; mokytoja Rasuolė Mudurienė)
  •  Luknė Muduraitė Pasvalio „Lėvens mokykla“ (3 klasė; mokytoja Rita Balčiauskienė)
  •  Orinta Ramanauskaitė Vaškų gimnazija (4 klasė; mokytoja Jolanta Stankevičiūtė)
Antroji vieta skirta:
  • Kiprui Bulkiui Pasvalio „Lėvens mokykla“ (2 klasė; mokytoja Rasuolė Mudurienė)
  • Ivetai Šileikaitei Pasvalio „Svalios“ progimnazija (3 klasė; mokytoja Diana Strakšienė)
  • Augustei Jonaitytei Pasvalio „Lėvens mokykla“ (4 klasė; mokytoja Jūratė Jakštienė)
Trečioji vieta skirta:
  •  Ūlai Valickaitei Pasvalio „Svalios“ progimnazija (2 klasė; mokytoja Audronė Suveizdienė)
  •  Laurai Bžėskytei Pasvalio „Svalios“ progimnazija (3 klasė; mokytoja Daiva Baniulienė)
  •  Ugnei Jutinskaitei Vaškų gimnazija (4 klasė; mokytoja Jolanta Stankevičiūtė)
Visi dailyraščio konkurso dalyviai „O rašto tas grožis“ apdovanoti bibliotekos padėkomis ir dovanėlėmis, kurios bus iškilmingai įteiktos pasibaigus karantinui.  
Parengė vyr. bibliotekininkė Rasa Milerienė