Kas vyko

Autografuotų knygų paroda

2021 01 05

Pristatome virtualią „Autografuotų knygų“ parodą, parengtą įgyvendinant projektą „Krašto galerija Lietuvai ir pasauliui“, dalinai finansuotą Lietuvos kultūros tarybos.

Kraštiečių autografuotos knygos yra unikali ir reikšminga krašto kultūros paveldo dalis.

Autografai svarbūs rašto paminklai, atspindintys laikmečio knygos kultūrą ir socialinius ryšius, suteikiantys naujų duomenų autorių bei buvusių knygų savininkų biografijoms, atskleidžiantys jų tarpusavio santykius ir likimo vingius. Iš autografuotų knygų galima daug ką sužinoti apie autoriaus rašto ypatumus, braižą, rašymo techniką, manierą.

Bibliotekoje surinkti autografai – palikimas ateinančioms kartoms, kuri verta ir būtina viešinti bei eksponuoti, dalintis šiuo paveldu su bendruomene, vykdyti sklaidą šalyje ir užsienyje.

Autografuotų knygų paveikslėlius šioje parodoje matysite šia seka: 

1. Agnė Žagrakalytė. Štai: : eilėraščiai. – Vilnius: Tyto alba, 2017.

2. Anastazija Kanoverskytė-Sučylienė. Tekėdama sustingo saulė. – Kaunas : Naujasis lankas, 1995.

3. Arūnas Spraunius. Profesionalų godos: pasakojimai, pasakėčios, giesmės; mes alkoholikų vaikučiai: esė / Spraunius prieš spraunių. – Vilnius: Versus aureus, 2007.

4. Kazys Saja. Stulpininkas: fantastiniai apsakymai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999.

5. Kazys Saja. Nebaigtas žmogus. – Vilnius: Vaga, 2003.

6. Algis Mickūnas. Summa erotica. – Vilnius: Apostrofa, 2010.

7. Algis Mickūnas. Mokykla, mokytojai, mokiniai; [sudarytojas Darius Kuolys]. Vilnius: Versus aureus, [2014].

8. Rokundos knyga: aibės, skaičiai, lygtys : [mokomoji knyga] / Antanas Apynis, Antanas Apynis (jaunesnysis), Aušrelė Damošienė, Birutė Demenienė, Regina Žilienė. – Vilnius : Ciklonas, 2014 (Ciklonas).

9. Varnienė, Regina. Bibliografija. – Vilnius: [s. l.], 2000.

10. Sielų medžiotojai / sudarytojas Leonas Nakvosas. – [Vilnius („Standartų spaustuvė“ sp.]), 2011.

11. Vanagas, Rimantas. Uždegti spindulį : likimai ir paralelės. – Vilnius : Petro ofsetas, 2009 (Vilnius : Petro ofsetas).     

12. Vaitkienė, Romualda. Kelionė per laiką : istorinė dokumentinė apžvalga : skiriama Žagarės 810 metų jubiliejui. – Žagarė : Žagarės regioninio parko direkcija, 2008.

13. Mikelinskas, Petras. Pabūkime, kol esame : [eilėraščiai]. – Vilnius : Trys žvaigždutės, 2007 (Vilnius : Spauda).

14. Marcinkevičius, Justinas. Justinas Marcinkevičius : eilėraščiai. – Kaunas : Naujasis lankas : Kauno meno kūrėjų asociacija, 2008.

15. Jonas Mikelinskas : bibliografija, 1954-2017 m. / sudarytoja Paulė Mikelinskaitė. – Vilnius : [Lietuvos kultūros tyrimų institutas], 2018.

16. Vilutytė, Nijolė. Nijolė Vilutytė : [albumas / vertėja Irena Jomantienė]. – [Vilnius : Lietuvos dailininkų s-gos person. įm. „Dailės leidybos ir informacijos centras“, 2001] ([Vilnius] : Sapnų sala).                        

17. Nemunėlis, Vytė. Mažųjų dienos : vaikų poezijos rinktinė ; [knygą meniškai apipavidalino Paulius Jurkus]. –Los Angeles (Ca.) : Los Angeles ateitininkai sendraugiai, 1984 (Brooklyn (N.Y.) : Pranciškonų sp.).               

18. Žvirgždas, Stanislovas (1941-). Mūsų miestelių fotografai. – Vilnius : Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 2003 (Kaunas : Arx Baltica).