Kas vyko

Andrius Bialobžeskis skaito Vytautą Mačernį

2021 11 04

2021 metai Lietuvoje paskelbti poeto Vytauto Mačernio metais. Minimas poeto gimimo šimtmetis, prisimenama jo gyvenimas ir kūryba, kuri ir šiandien tebesikreipia į klausiančius ir ieškančius, kviečia apmąstyti ir suprasti egzistencijos stebuklą, patirti „aukštųjų akimirkų“ neramų ilgesį.

Poetas žuvo eidamas 23 metus, 1944 m. spalio 7 d., pakirstas atsitiktinės skeveldros. Liko jo eilėraščiai, sonetai, vizijos, laiškai draugams, mylimajai sužadėtinei Bronei Vildžiūnaitei. 

Pasinerti į Vytauto Mačernio poetinį pasaulį, pažinti poeto kasdienybę, jo išgyvenimus ir santykius su artimaisiais klausantis poeto eilių, ištraukų iš laiškų pakvietė aktorius Andrius Bialobžeskis, surengęs poeto skaitymus „Aš pažinau karalių tavyje“. Literatūriniai skaitymai įvyko lapkričio 3 d. bibliotekos Edukacijos erdvėje (4 a.) . Aktorius taip pat pasidalino savo patyrimais atrandant ir gilinantis į Vytauto Mačernio kūrybą. 

Kviečiame pasiklausyti ištraukų iš skaitymų bibliotekos Youtube kanale:

Aktorius Andrius Bialobžeskis taip pat yra įrašęs kompaktinę plokštelę su Vytauto Mačernio skaitomais eilėraščiais 2014 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui išleistam Vytauto Mačernio eilėraščių rinkiniui  „Man patiko tik vandenys gilūs“.  Knyga su kompaktine plokštele išduodama bibliotekos skaitytojams į namus. Kviečiame ateiti pasiimti!