Įvykis

Projekto INCLUSIVE „Socialiai atsakingų bibliotekų tinklas pažeidžiamų grupių asmenims“ renginys

2024 06 27

Birželio 26 d., Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje vyko pirmasis, bibliotekos vykdomo projekto INCLUSIVE „Socialiai atsakingų bibliotekų tinklas pažeidžiamų grupių asmenims“, Nr. LL-00143 renginys, kuris yra socialinės atskirties mažinimo kampanijos sklaidos dalis. Šiame renginyje dalyvavo Pasvalio r. savivaldybės atstovai, pačios bibliotekos ir jos padalinių darbuotojai, partneriai, Pasvalio r. bendruomenių atstovai.

Pačioje renginio pradžioje, projekto vadovė ir bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė bei projekto koordinatorė Edita Jareckaitė susirinkusiems pristatė INCLUSIVE projekto atsiradimą, projekto tikslus, planuojamas veiklas ir rezultatus. Po projekto pristatymo, sekė Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto docentės dr. Margaritos Jurevičienės paskaita apie Sensorinių skaityklų su profesinio informavimo taškais integraciją ir diegimą bibliotekose. Kalbėta apie tai kas yra sensorinė integracija, kaip kuriama sonsoriškai draugiška aplinka, kokie yra socialinio bendravimo skatinimo metodai ir būdai, bei sensorinių skaityklų pritaikymas socialinės rizikos asmenims.

Projektas INCLUSIVE finansuojamas Europos Sąjungos „Interreg VI-A Latvia–Lithuania Programme 2021–2027“ programos lėšomis.

#LatLit #Interreg #Latvija #Lietuva #INCLUSIVE