Įvykis

Erasmus+ programos patirčių pristatymas

2024 06 27

Birželio 26 d. įvyko Erasmus+ programos patirčių pristatymas, kuriame buvo aptartos darbo stebėjimo vizitų Gento miesto „De Krook“ (Belgija) ir Liublijanos miesto Otono Župančičiaus (Slovėnija) bibliotekose bei stažuotės Amsterdame (Olandija) patirtys. Pristatymo metu dalyviai pasidalijo vertingomis įžvalgomis apie inovatyvias bibliotekų veiklas, projektus, neformalaus suaugusiųjų švietimo bei skaitmeninio švietimo iniciatyvas.

Gento viešosios bibliotekos De Krook pristatyme buvo aptartos pagrindinės veiklos kryptys, skaitymo skatinimo iniciatyvos ir bibliotekos be darbuotojų koncepcija. Taip pat buvo pabrėžta komunikacijos ir viešinimo svarba, informacinio raštingumo mokymai bei bendradarbiavimas su įvairiais partneriais ir savanoriais. Buvo pristatytas projektas COMON, kalbų mokymosi erdvė TAALPUNKT, bei Gento bibliotekos padalinys - Ledebergo biblioteka. Taip pat buvo pristatytos bibliotekų ir neformalaus suaugusiųjų švietimo organizacijos AVANSA bendradarbiavimas bei skaitmeninio raštingumo iniciatyvos.

Vizito į Liublijanos bibliotekas metu dalyviai susipažino su Oton Župančič centrinės bibliotekos padalinių tinklu, veiklos kryptimis ir aplinką tausojančios Šentvido žaliosios bibliotekos koncepcija. Slovenska bibliotekos pristatyme buvo apžvelgti vykdomi projektai, tokie kaip Kamra.si portalas ir „Istorijos iš Liublijanos", bei miniatiūrinių knygų kolekcija. Taip pat buvo aptartos neformalaus suaugusiųjų švietimo bei skaitmeninio gyventojų raštingumo veiklos, socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių švietimas ir mobilios paslaugos. Galiausiai, buvo pristatytos Slovėnijos Nacionalinės ir Liublijanos universiteto bibliotekos iniciatyvos, tokios kaip INCUNABULA SLOVENICA projektas.

Abu šie Erasmus+ vizitai yra Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos mobilumo projekto, vykdomo neformalaus suaugusiųjų švietimo srityje: projektas „Informacinių technologijų įtrauktis. Tarptautinė patirtis pritaikyta šiuolaikiniams visuomenės poreikiams“, 2023-1-LT01-KA122-ADU-000133556.

Stažuotės Amsterdame metu mūsų kultūrinės veiklos vyriausioji vadybininkė Edita Jareckaitė lankėsi įvairiose švietimo ir kultūros įstaigose, kur susipažino su naujausiomis inovacijomis švietimo bei kultūros srityse. Buvo pristatyta pagrindinė stažuotės tema – dirbtinio intelekto pritaikymas kultūrinių įstaigų kasdienybėje bei pritaikymo būdai, matyti Amsterdamo kultūros įstaigose. Ši stažuotė buvo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos iniciatyva, pagal Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektą „Kultūros sektoriaus bendrųjų, vadybinių ir profesinių kompetencijų tobulinimas“.

#Erasmus+

Finansuoja Europos sąjunga

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka