Suaugusiųjų ir vaikų aptarnavimo skyrius

Suaugusiųjų ir vaikų aptarnavimo skyrius

Tel.: 8 451 34 334

Vyriausioji bibliotekininkė (Veiklos koordinatorius) Lijana Markevičienė
Vyriausioji bibliotekininkė (Veiklų organizatorius) Rasa Milerienė
Vyresnioji bibliotekininkė Irena Povilionienė
Vyresnioji bibliotekininkė (Suaugusiųjų aptarnavimas) Zina Balzarevičienė
Bibliotekininkė (Vaikų aptarnavimas) Dalia Šedienė
Vyresnioji bibliotekininkė (Darbo su jaunimu organizatorius) Vaida Gabrienė

Skaitytojų paslaugoms:

Suaugusiųjų abonementas

Periodikos ir meno skaitykla

Jaunimo erdvė „Mono arba Stereo“

Vaikų erdvė

Veikla:

  • Registratūroje išduodami skaitytojų pažymėjimai, priimami atsiskaitymai už bibliotekoje teikiamas mokamas paslaugas.
  • Aptarnaujami bibliotekos skaitytojai.
  • Atsakoma į skaitytojų užklausas žodžiu ir telefonu 8 (451) 34334.
  • Rengiamos naujienų ir literatūrinės spaudinių parodos.
  • Organizuojami susitikimai su rašytojais, poetais ir kitais žymiais Lietuvos žmonėmis.
  • Teikiamos mokamos paslaugos.
  • Atskiras fondas – neregiams ir silpnaregiams skaitytojams.