Mobilioji biblioteka

Mobili biblioteka

Vyresnioji bibliotekininkė Janina Vaičekonienė
El. paštas:

Lankytojai aptarnaujami bibliobuse, kuris nuvažiuoja į 20 Pasvalio rajono kaimų. Mobilioje bibliotekoje galima naudotis knygomis, periodiniais ir informaciniais leidiniais, internetu. Sukauptas 2709 dokumentų fondas, kuriuo naudojasi 200 nuolatinių skaitytojų. Per metus joje apsilanko apie 1700 atokių kaimų gyventojų.

Mobilios bibliotekos uždaviniai:

1. Organizuoti atokių rajono kaimų gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, kaupti dokumentų fondą.

2. Teikti paslaugas visiems vartotojams, neatsižvelgiant į jų amžių, išsilavinimą, socialinį statusą.

3. Ugdyti ir stiprinti bendruomenės narių skaitymo įgūdžius.

4. Vykdyti prevencijos ir integravimo į visuomenę priemones žmonėms su socialinės rizikos faktoriais.

5. Rūpintis vaikų užimtumu, jų estetinių, etinių, muzikinių įgūdžių lavinimu.

6. Organizuoti kultūrinę veiklą.

Mobilios bibliotekos funkcijos:

1. Komplektuoja, tvarko, saugo ir skaitytojams skolina Lietuvoje ir užsienyje leidžiamus spaudinius, užtikrina jų grąžinimą.

2. Organizuoja įvairius renginius.

3. Atsako į vienkartines bibliografines užklausas, naudojant Mobilios bibliotekos ar kitų bibliotekų informacines paieškų sistemas.

4. Konsultuoja vartotojus informacinių technologijų naudojimo klausimais.

5. Analizuoja spaudinių fondą, nustatyta tvarka išima iš fondų ir nurašo pasenusius, susidėvėjusius bei skaitytojų negrąžintus spaudinius.

6. Ruošia projektus.

7. Dalyvauja LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos) diegimo darbuose.

8. Tvarko ir saugo Mobilios bibliotekos dokumentaciją.

9. Plėtoja knygnešystę.

Skaitytojų aptarnavimo grafikas

Pirmą ir antrą mėnesio pirmadienį:

Talkoniai 11.00–12.00
Lavėnai 12.15–14.15
Talačkoniai 14.45–16.00

Pirmą mėnesio antradienį:
Noriai 11.00–12.50
Titkoniai 13.30–15.00
Payslykis 15.30–16.00

Pirmą mėnesio trečiadienį:
Mikėnai 11.00–12.00
Porijai 12.30–16.00

Pirmą mėnesio ketvirtadienį:
Mediniai 11.00–12.00
Vainekoniai 12.20–13.20
Kalneliškis 14.00–16.00

Antrą mėnesio antradienį:
Žadeikiai 11.00–12.00
Stačiūnai 12.15–14.00
Dagilynė 14.30–16.00

Antrą mėnesio trečiadienį:
Kyburiai 11.00–14.00
Puodžiūnai 14.15–16.00

Antrą mėnesio ketvirtadienį:
Puškoniai 11.00–13.30
Kurpalaukis 14.00–16.00

Pirmą ir antrą mėnesio penktadienį:
Pervalkai 11.00–13.00
Šimoniai 13.30–16.00