2019 metų ataskaitos

2019 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 430 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 301 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 288 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 285 KB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 435 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Modernios bibliotekos paslaugų lankytojams kūrimas (pdf dokumentas, 322 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 342 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 291 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Bendruomenės veiklos ir jaunimo programa (pdf dokumentas, 301 KB)

Tarpinės finansinės ataskaitos 2019 m. III ketvirtis

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 224 KB)

Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 742 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 459 KB)

2019 m. III ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 429 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 386 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 262 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 262 KB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 272 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Modernios bibliotekos paslaugų lankytojams kūrimas (pdf dokumentas, 284 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 328 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 285 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Bendruomenės veiklos ir jaunimo programa (pdf dokumentas, 275 KB)


Tarpinės finansinės ataskaitos 2019 m. II ketvirtis

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 218 KB)

Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 719 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 454 KB)

2019 m. II ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 401 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 371 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 253 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 254 KB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 265 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Modernios bibliotekos paslaugų lankytojams kūrimas (pdf dokumentas, 283 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 319 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 285 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Bendruomenės veiklos ir jaunimo programa (pdf dokumentas, 266 KB)

Tarpinės finansinės ataskaitos 2019 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 223 KB)

Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 718 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 445 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 269 KB)

Pažyma dėl finansavimo sumų (pdf dokumentas, 1 MB)

2019 m. I ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 435 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 393 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 267 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 268 KB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 278 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Modernios bibliotekos paslaugų lankytojams kūrimas (pdf dokumentas, 283 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 328 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 281 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Bendruomenės veiklos ir jaunimo programa (pdf dokumentas, 278 KB)