2018 metų ataskaitos

2018 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 435 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 449 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 300 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 305 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas (pdf dokumentas, 323 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Modernios bibliotekos paslaugų lankytojams kūrimas (pdf dokumentas, 329 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 342 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 310 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Bendruomenės veiklos ir jaunimo programa (pdf dokumentas, 329 KB)

Tarpinės finansinės ataskaitos 2018 m. III ketvirtis

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 1,06 MB)

Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 744 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 467 KB)

Finansavimo sumos 4 priedas (pdf dokumentas, 353 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 271 KB)

Kitų savivaldybės iždo pajamų ataskaita (pdf dokumentas, 229 KB)

Pažyma dėl finansavimo sumų (pdf dokumentas, 1,26MB)

2018 m. III ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 413 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 423 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 275 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 274 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas (pdf dokumentas, 289 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Modernios bibliotekos paslaugų lankytojams kūrimas (pdf dokumentas, 303 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 319 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 271 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Bendruomenės veiklos ir jaunimo programa (pdf dokumentas, 292 KB)

Tarpinės finansinės ataskaitos 2018 m. II ketvirtis

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 1,05 MB)

Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 718 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 436 KB)

Finansavimo sumos 4 priedas (pdf dokumentas, 337 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 264 KB)

Pažyma dėl finansavimo sumų (pdf dokumentas, 1,18 MB)

2018 m. II ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 388 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 369 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 255 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 248 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas (pdf dokumentas, 263 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Modernios bibliotekos paslaugų lankytojams kūrimas (pdf dokumentas, 272 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 321 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 260 KB)

Tarpinės finansinės ataskaitos 2018 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 1,05 MB)

Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 742 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 455 KB)

Finansavimo sumos 4 priedas (pdf dokumentas, 346 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 271 KB)

Pažyma dėl finansavimo sumų (pdf dokumentas, 1,21 MB)

2018 m. I ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 439 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 466 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 250 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 247 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas (pdf dokumentas, 261 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Modernios bibliotekos paslaugų lankytojams kūrimas (pdf dokumentas, 269 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 296 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 256 KB)