2016 metų ataskaitos

Metinių finansinių 2016 metų ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 671 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 413 KB)

Grynojo turto pokyčių ataskaita (pdf dokumentas, 322 KB)

Pinigų srautų ataskaita (pdf dokumentas, 781 KB)

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 7,97 MB)

2016 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 612 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 696 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 308 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 307 KB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 314 KB)

Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita (pdf dokumentas, 286 KB)

Įmokų į biudžetą ataskaita (pdf dokumentas, 288 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 281 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 269 KB)

Kitų savivaldybės iždo pajamų ataskaita (pdf dokumentas, 225 KB)

Savivaldybių dalyvavimo rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas (viešiesiems darbams organizuoti) ataskaita (pdf dokumentas, 318 KB)

Darbo užmokesčio vykdymo ataskaita pagal 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511. Kultūros darbuotojai (pdf dokumentas, 588 KB)

Darbo užmokesčio vykdymo ataskaita pagal 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511. Kiti darbuotojai (pdf dokumentas, 590 KB)

Informacija apie išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti vykdymą (pdf dokumentas,  326 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Modernios bibliotekos paslaugų kūrimas Modernios bibliotekos paslaugų kūrimas (pdf dokumentas, 308 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Darbo rinkos politika ir įgyvendinimas (pdf dokumentas, 311 KB)

Tarpinės finansinės ataskaitos 2016 m. III ketvirtis

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 1,09 MB)

Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 738 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 447 KB)

Finansavimo sumos 4 priedas (pdf dokumentas, 353 KB)

2016 m. III ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 438 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 677 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 298 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 294 KB)

Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita (pdf dokumentas, 286 KB)

Įmokų į biudžetą ataskaita (pdf dokumentas, 282 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 302 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 267 KB)

Kitų savivaldybės iždo pajamų ataskaita (pdf dokumentas, 219 KB)

Savivaldybių dalyvavimo rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas (viešiesiems darbams organizuoti) ataskaita (pdf dokumentas, 316 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Modernios bibliotekos paslaugų kūrimas Modernios bibliotekos paslaugų kūrimas (pdf dokumentas, 293 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Darbo rinkos politika ir įgyvendinimas (pdf dokumentas, 305 KB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 305 KB)

Tarpinės finansinės ataskaitos 2016 m. II ketvirtis

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 1,24 MB)

Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 737 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 446 KB)

Finansavimo sumos 4 priedas (pdf dokumentas, 350 KB)

2016 m. II ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 436 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 646 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 284 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 282 KB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 291 KB)

Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita (pdf dokumentas, 268 KB)

Įmokų į biudžetą ataskaita (pdf dokumentas, 258 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 306 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 246 KB)

Kitų savivaldybės iždo pajamų ataskaita (pdf dokumentas, 188 KB)

Savivaldybių dalyvavimo rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas (viešiesiems darbams organizuoti) ataskaita (pdf dokumentas, 296 KB)

Darbo užmokesčio vykdymo ataskaita pagal 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511. Kultūros darbuotojai (pdf dokumentas, 519 KB)

Darbo užmokesčio vykdymo ataskaita pagal 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511. Kiti darbuotojai (pdf dokumentas, 520 KB)

Informacija apie išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti vykdymą (pdf dokumentas,  310 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Modernios bibliotekos paslaugų kūrimas Modernios bibliotekos paslaugų kūrimas (pdf dokumentas, 286 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Darbo rinkos politika ir įgyvendinimas (pdf dokumentas, 291 KB)

Tarpinės finansinės ataskaitos 2016 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 1 MB)

Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 673 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 433 KB)

Finansavimo sumos 4 priedas (pdf dokumentas, 348 KB)

2016 m. I ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 427 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 726 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 308 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 308 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas (pdf dokumentas, 318 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Modernios bibliotekos paslaugų lankytojams kūrimas (pdf dokumentas, 301 KB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 317 KB)

Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita (pdf dokumentas, 286 KB)

Įmokų į biudžetą ataskaita (pdf dokumentas, 275 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 290 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 255 KB)

Savivaldybių dalyvavimo rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas (viešiesiems darbams organizuoti) ataskaita (pdf dokumentas, 310 KB)