2015 metų ataskaitos

Metinių finansinių 2015 metų ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 757 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 424 KB)

Grynojo turto pokyčių ataskaita (pdf dokumentas, 302 KB)

Pinigų srautų ataskaita (pdf dokumentas, 745 KB)

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 7,88 MB)

2015 m. 4 ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 400 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 545 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 292 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 291 KB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 300 KB)

Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita (pdf dokumentas, 270 KB)

Įmokų į biudžetą ataskaita (pdf dokumentas, 264 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 298 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 264 KB)

Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programos sąmatos (darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas) vykdymo gruodžio 31 d. ataskaita (pdf dokumentas,  291 KB)

Tarpinės finansinės ataskaitos 2015 m. 3 ketvirtis

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 1,14 MB)

Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 708 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 447 KB)

Finansavimo sumos 4 priedas (pdf dokumentas, 328 KB)

2015 m. 3 ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 414 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 558 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 288 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 296 KB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 302 KB)

Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita (pdf dokumentas, 270 KB)

Įmokų į biudžetą ataskaita (pdf dokumentas, 260 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 303 KB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 246 KB)

Kitų savivaldybės iždo pajamų ataskaita (pdf dokumentas, 188 KB)

Savivaldybių dalyvavimo rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas (viešiesiems darbams organizuoti) ataskaita (pdf dokumentas, 301 KB)

Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programos sąmatos (darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas) vykdymo rugsėjo 30 d. ataskaita (pdf dokumentas,  294 KB)

Tarpinės finansinės ataskaitos 2015 m. 2 ketvirtis

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 1 MB)

Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 680 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 434 KB)

Finansavimo sumos 4 priedas (pdf dokumentas, 314 KB)

2015 m. 2 ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 382 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 3,3 MB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 3 MB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 3 MB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 3,2 MB)

Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita (pdf dokumentas, 262 KB)

Įmokų į biudžetą ataskaita (pdf dokumentas, 252 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 1,3 MB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 243 KB)

Kitų savivaldybės iždo pajamų ataskaita (pdf dokumentas, 187 KB)

Savivaldybių dalyvavimo rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas (viešiesiems darbams organizuoti) ataskaita (pdf dokumentas, 294 KB)

Darbo užmokesčio vykdymo ataskaita pagal 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511. Kultūros darbuotojai (pdf dokumentas, 529 KB)

Darbo užmokesčio vykdymo ataskaita pagal 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511. Kiti darbuotojai (pdf dokumentas, 529 KB)

2015 m. 1 ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 359 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Programa Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas (pdf dokumentas, 4 MB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Dokumentų fondo formavimas (pdf dokumentas, 4 MB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (pdf dokumentas, 4 MB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 4 MB)

Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita (pdf dokumentas, 287 KB)

Įmokų į biudžetą ataskaita (pdf dokumentas, 276 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 1,54 MB)

Pajamų įmokų ataskaita (pdf dokumentas, 251 KB)