2014 metų ataskaitos

Metinių finansinių 2014 metų ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 766 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 424 KB)

Grynojo turto pokyčių ataskaita (pdf dokumentas, 303 KB)

Pinigų srautų ataskaita (pdf dokumentas, 761 KB)

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 7,82 MB)

2014 m. 4 ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 315 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 3,68 MB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 3,60 MB)

Valstybės deleguotų funkcijų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 3,63 MB)

Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita (pdf dokumentas, 354 KB)

Įmokų į biudžetą ataskaita (pdf dokumentas, 259 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 1,45 MB)

Darbo užmokesčio vykdymo ataskaita pagal 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511 (pdf dokumentas, 536 KB)

2014 m. 3 ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 320 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 4 MB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 3,74 MB)

Valstybės deleguotų funkcijų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 3,77 MB)

Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita (pdf dokumentas, 253 KB)

Įmokų į biudžetą ataskaita (pdf dokumentas, 258 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 1,49 MB)

2014 m. 2 ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 320 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 3,78 MB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 3,67 MB)

Valstybės deleguotų funkcijų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 3,73 MB)

Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita (pdf dokumentas, 257 KB)

Įmokų į biudžetą ataskaita (pdf dokumentas, 264 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 1,50 MB)

Darbo užmokesčio vykdymo ataskaita pagal 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511 (pdf dokumentas, 539 KB)

2014 m. 1 ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 273 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 5,09 MB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 4,92 MB)

Valstybės deleguotų funkcijų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 5,05 MB)

Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita (pdf dokumentas, 209 KB)

Įmokų į biudžetą ataskaita (pdf dokumentas, 228 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 1,35 MB)