2013 metų ataskaitos

Metinių finansinių 2013 metų ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 576 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 327 KB)

Grynojo turto pokyčių ataskaita (pdf dokumentas, 267 KB)

Pinigų srautų ataskaita (pdf dokumentas, 626 KB)

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 7,38 MB)

2013 m. 4 ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 412 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 9,53 MB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 9,47 MB)

Valstybės deleguotų funkcijų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 4,74 MB)

Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita (pdf dokumentas, 210 KB)

Įmokų į biudžetą ataskaita (pdf dokumentas, 468 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 1,52 MB)

Darbo užmokesčio vykdymo ataskaita pagal 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511 (pdf dokumentas, 472 KB)

2013 m. 3 ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 177 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 5,84 MB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 5,7 MB)

Valstybės deleguotų funkcijų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 2,84 MB)

Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita (pdf dokumentas, 183 KB)

Įmokų į biudžetą ataskaita (pdf dokumentas, 385 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 1,16 MB)

2013 m. 2 ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 175 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 5,48 MB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 5,6 MB)

Valstybės deleguotų funkcijų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 2,78 MB)

Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita (pdf dokumentas, 180 KB)

Įmokų į biudžetą ataskaita (pdf dokumentas, 380 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 1,09 MB)

Darbo užmokesčio vykdymo ataskaita pagal 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511 (pdf dokumentas, 421 KB)

2013 m. 1 ketvirčio biudžeto ataskaita

Aiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 177 KB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 6,47 MB)

Spec. lėšų programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 6,21 MB)

Valstybės deleguotų funkcijų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf dokumentas, 3,22 MB)

Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita (pdf dokumentas, 192 KB)

Įmokų į biudžetą ataskaita (pdf dokumentas, 394 KB)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (pdf dokumentas, 1,25 MB)