Suaugusiųjų ir vaikų aptarnavimo skyrius

Vaikų erdvė

Vaikų erdvėje yra du Abonementai: ikimokyklinio amžiaus vaikams ir I–IV klasių mokiniams bei V–IX klasių mokiniams. Į namus vienu metu galima pasiimti 5 spaudinius, juos grąžinti privaloma ne vėliau kaip po mėnesio.

Skaitykla, kurioje daugiau kaip 30 pavadinimų laikraščių ir žurnalų nuo 1920 metų „Žiburėlio“ iki pačių naujausių leidinių. Naujausios enciklopedijos, žinynai, žodynai, kita pažintinė literatūra, meno albumai, knygos, padės atsakyti į visus klausimus, atlikti namų užduotis, smagiai praleisti laiką po pamokų. Yra nedidelė garso ir vaizdo Įrašų kolekcija.

Žaislotekoje – įvairiausi stalo, konstruojamieji, loginiai žaidimai.

Keturi Kompiuteriai, skirti informacijos paieškai internete, žaidimams, virtualiems pokalbiams, susirašinėjimui su draugais, darbui su taikomosiomis programomis, įvairių audio ir video įrašų peržiūrai. Naudojimasis internetu – nemokamas!

Visus metus vaikų erdvė didelius ir mažus kviečia dalyvauti įvairiuose Renginiuose:

 • Knygų pristatymuose ir aptarimuose.
 • Garsiniuose skaitymuose.
 • Susitikimuose su rašytojais, poetais, knygų iliustratoriais, leidėjais.
 • Jūsų piešinių ir darbelių parodose, konkursuose.
 • Dailės darbelių užsiėmimuose.
 • Viktorinose ir protų mūšiuose.
 • Literatūros parodose.
 • Žaidimų popietėse.
 • Edukacinėse programose.
 • Filmų peržiūrose.
 • Muzikinėse valandėlėse.

Visi renginiai nemokami! Informacija apie juos – šioje svetainėje, facebook'o paskyroje ir skelbimų vietose.

Kaip tapti skaitytoju

Įsigyti skaitytojo bilietą:

 • Ikimokyklinio amžiaus vaikams ir 1–4 klasių mokiniams jis yra nemokamas ir galioja tik mūsų bibliotekos vaikų erdvėje.
 • Mokiniai nuo 5 klasės privalo įsigyti nuolatinį vieningą skaitytojo pažymėjimą, kuris visiems mokiniams iki 18 metų kainuoja 0,29 euro.

Susipažinti su:

Jaunimo erdvė „Mono arba Stereo“

Jaunimo erdvė „Mono arba Stereo“ (II a.) siūlo 14–29 metų amžiaus jaunimui turiningai praleisti laisvalaikį. Erdvėje jūs galite:

 • Ruošti pamokas ar pailsėti po pamokų.
 • Klausytis jums patinkančios muzikos.
 • Naudotis viešosios interneto prieigos kompiuteriais.
 • Žaisti komandinį stalo žaidimą futbolą.
 • Žaisti įvairius stalo žaidimus.
 • Naudotis žaidimų konsole su judesio stebėjimo įranga.
 • Norintys gali dalyvauti įvairiose diskusijose, interaktyviose jaunimo sąšaukose, protų mūšiuose ir kitose jaunimo erdvės veiklose.

Abonementas

Skaitytojams nuo 15 m. amžiaus į namus išduodami įvairių mokslo šakų ir grožinės literatūros leidiniai. Darbuotojai padeda skaitytojams naudotis katalogais, konsultuoja informacijos paieškos klausimais.

Knygų fondai atviri, skaitytojai gali savarankiškai išsirinkti spaudinius, naudotis bibliotekos elektroniniu katalogu.

Leidiniai į namus išduodami 30-iai dienų.

Jei knyga skaitytojui reikalinga ilgiau ir jos nereikalauja kiti skaitytojai – naudojimosi laiką galima pratęsti atėjus į biblioteką, paskambinus tel. 8 (451) 34334 arba el. paštu abonementas​@​psvb.lt.

Skaitytojas, nustatytu laiku negrąžinęs leidinių ir nepratęsęs naudojimosi jais termino, turi mokėti delspinigius – už vieną pavėluotą dieną vienam leidiniui 0,05 Lt.

Per tarpbibliotekinį abonementą (TBA) iš kitų Lietuvos bibliotekų užsakomi skaitytojų pageidaujami dokumentai.

Nuolat veikia naujų knygų paroda.

Visa skaitytojų aptarnavimo tvarka – Naudojimosi biblioteka taisyklėse.

Periodikos ir meno skaitykla

Lankytojų paslaugoms:

 • Atvirame skaityklos fonde apie 50 pavadinimų periodikos leidinių, bei meno skaityklos knygų fondas. Šių metų spaudiniai skaitomi tik skaitykloje. Ankstesnių metų žurnalai išduodami į namus.
 • Trys viešosios interneto prieigos kompiuteriai. Jais gali naudotis visi lankytojai: ieškotis informacijos internete, skaityti elektroninius leidinius.
 • Kompiuteris akliesiems ir silpnaregiams, kuriame įdiegtos programos MAGIC ir JAWS. MAGIC programinė įranga, skirta silpnaregiams. Ji leidžia ekrane matyti nuo 2 iki 16 kartų padidintą tekstą ar grafiką. Patogesniam teksto skaitymui yra įdiegtas specialus šriftas. Programa skirta naudotis tik baigusiems specialius šios programos kursus. JAWS programinė įranga skirta akliesiems. Ją naudojant, galima girdėti kompiuteriu konstruojamu balsu skaitomą ekrane pasirodantį tekstą bei visas Meniu komandas. Programa skirta naudotis tik baigusiems specialius šios programos kursus.
 • Teminė informacijos lentyna „Darbo biržos informacija“.