Periodikos ir meno skaitykla

Lankytojų paslaugoms:

  • Atvirame skaityklos fonde apie 50 pavadinimų periodikos leidinių, bei meno skaityklos knygų fondas. Šių metų spaudiniai skaitomi tik skaitykloje. Ankstesnių metų žurnalai išduodami į namus.
  • Trys viešosios interneto prieigos kompiuteriai. Jais gali naudotis visi lankytojai: ieškotis informacijos internete, skaityti elektroninius leidinius.
  • Kompiuteris akliesiems ir silpnaregiams, kuriame įdiegtos programos MAGIC ir JAWS. MAGIC programinė įranga, skirta silpnaregiams. Ji leidžia ekrane matyti nuo 2 iki 16 kartų padidintą tekstą ar grafiką. Patogesniam teksto skaitymui yra įdiegtas specialus šriftas. Programa skirta naudotis tik baigusiems specialius šios programos kursus. JAWS programinė įranga skirta akliesiems. Ją naudojant, galima girdėti kompiuteriu konstruojamu balsu skaitomą ekrane pasirodantį tekstą bei visas Meniu komandas. Programa skirta naudotis tik baigusiems specialius šios programos kursus.
  • Teminė informacijos lentyna „Darbo biržos informacija“.